Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Revolution ne demek?

Revolution ne demek? Revolution ne anlama gelir? Revolution İngilizce örnek cümle. Revolution eş anlamlıları.

  revolution (n)

  devrim

  ihtilal

  Revolution (n) ingilizce örnek cümle

  After the revolution, France became a republic.

  Devrimden sonra Fransa bir cumhuriyet oldu.

  dönüşüm

  inkılap, reform

  devinim

  dönme, dönüş

  Revolution (n) ingilizce örnek cümle

  The earth makes a yearly revolution around the sun.

  Dünya güneş etrafında yıllık bir devir yapar.

  Revolution (n) Collocations

  revolution may fail : devrim başarısız olabilir
  revolution may occur : devrim meydana gelebilir
  revolution may overthrow : devrim devirebilir
  revolution may spread : devrim yayılabilir
  revolution may topple : Devrim devirebilir
  51 Örnek daha
  revolution may transform : devrim dönüşebilir
  achieve revolution : devrim gerçekleştirmek
  begin revolution : devrime başlamak
  bring revolution : devrime sebep olmak
  complete revolution : devrimi tamamlamak
  create revolution : devrim yaratmak
  crush revolution : devrimi bastırmak
  embrace revolution : devrimi kucaklamak
  fight revolution : devrimle savaşmak
  foment revolution : devrime teşvik etmek
  launch revolution : devrim başlatmak
  lead revolution : devrime önderlik etmek
  make revolution : devrim yapmak
  see revolution : devrim yaşamak
  spark revolution : devrime teşvik etmek
  stage revolution : devrimi yönlendirmek
  start revolution : devrimi başlatmak
  undergo revolution : devrim geçirmek
  welcome revolution : devrimi hoş karşılamak
  agrarian revolution : tarım devrimi
  agricultural revolution : ziraat devrimi
  bloodless revolution : kansız devrim
  bloody revolution : kanlı devrim
  bourgeois revolution : burjuva devrimi
  complete revolution : tam devir / dönme
  cultural revolution : kültürel devrim
  digital revolution : dijital devrim
  industrial revolution : sanayi devrimi
  minor revolution : küçük devrim
  peaceful revolution : barışçıl devrim
  political revolution : siyasal devrim
  popular revolution : popüler devrim
  proletarian revolution : işçi devrimi
  quiet revolution : sessiz devrim
  scientific revolution : bilimsel devrim
  sexual revolution : cinsel devrim
  social revolution : sosyal devrim
  socialist revolution : sosyalist devrim
  successful revolution : başarılı devrim
  technological revolution : teknolojik devrim
  violent revolution : şiddet içeren devrim
  virtual revolution : sanal devrim
  full revolution : tam devrim
  economic revolution : ekonomik devrim
  electronic revolution : elektronik devrim
  revolution may break out : devrim patlak verebilir
  revolution may go on : devrim devam edebilir
  bring about revolution : devrime sebep olmak
  call for revolution : devrim çağrısı yapmak
  carry out revolution : devrimi yapmak
  go through revolution : devrim yaşamak
  Daha az gör

  Revolution (n) Preposition Kullanımları

  revolution in : ...da devrim
  revolution against : ... karşı devrim

  Revolution ile Bağlantılı Kelimeler