Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rigid ne demek?

Rigid ne demek? Rigid ne anlama gelir? Rigid İngilizce örnek cümle. Rigid eş anlamlıları.

  rigid (adj)

  sert

  katı, eğilmez, bükülmez

  Rigid (adj) ingilizce örnek cümle

  You aren't cut out for the military because of its rigid discipline.

  Sert disiplini nedeniyle ordu için uygun değilsin.

  Rigid (adj) Collocations

  absolutely rigid : tamamıyla sert
  almost rigid : neredeyse katı
  completely rigid : tamamen katı
  increasingly rigid : giderek sert
  overly rigid : aşırı sert
  35 Örnek daha
  quite rigid : oldukça katı
  relatively rigid : nispeten sert
  entirely rigid : tamamen katı
  extremely rigid : son derece katı
  fairly rigid : oldukça katı
  excessively rigid : aşırı katı
  rigid adherence : katı bağlılık
  rigid attitude : katı tutum
  rigid confines : katı sınırlar
  rigid conformity : sert mutabakat
  rigid convention : katı sözleşme
  rigid definition : sabit/katı tanım
  rigid discipline : katı disiplin
  rigid distinction : katı ayrım
  rigid division : katı bölünme
  rigid dogma : katı dini sistem
  rigid hierarchy : katı hiyerarşi
  rigid orthodoxy : sert ortodoksi
  rigid packaging : sert ambalaj
  rigid plastic : sert plastik
  rigid rule : katı kural
  rigid schedule : katı zamanlama
  rigid separation : katı ayrılık
  rigid stance : sağlam duruş
  rigid structure : sağlam yapı
  rigid system : katı sistem
  appear rigid : katı görünmek
  become rigid : katılaşmak
  feel rigid : katı hissetmek
  go rigid : sertleşmek
  look rigid : sert görünmek
  remain rigid : katı kalmak
  seem rigid : sert görünmek
  stand rigid : sağlam durmak
  turn rigid : katılaşmak
  Daha az gör