Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Room ne demek?

Room ne demek? Room ne anlama gelir? Room İngilizce örnek cümle. Room eş anlamlıları.

  room (v)

  oturmak

  room (n)

  oda

  Room (n) ingilizce örnek cümle

  The hotel has only ten rooms.

  Otelin sadece on odası var.

  The conversation ended abruptly when the children entered the room.

  Çocuklar odaya girdiklerinde konuşma aniden sona erdi.

  alan

  yer

  Room (n) ingilizce örnek cümle

  The concert hall was so jam-packed that there wasn't room to breathe.

  Konser salonu o kadar doluydu ki nefes alacak yer yoktu.

  There is room for one person on the bus.

  Otobüste bir kişilik yer var.

  The piano takes up too much room in the living room.

  Piyano oturma odasında çok fazla yer kaplıyor.

  I'm trying to make room for a vegetable garden in the backyard.

  Arka bahçede bir sebze bahçesi için yer açmaya çalışıyorum.

  Room (n) Collocations

  room may adjoin : oda birbirine bitişik olabilir
  room may contain : oda içerebilir
  room may darken : oda kararabilir/karartılabilir
  room may face : oda gözden kaçırılabilir/yan yana olabilir
  room may have : oda olabilir
  49 Örnek daha
  room may measure : oda ölçülebilir
  room may overlook : oda karşı karşıya olabilir
  room may seat : oda alabilir
  room may smell : oda kokabilir
  room may spin : oda dönebilir
  room may sway : oda dönebilir/sallanabilir
  air room : odayı havalandırmak
  book room : oda ayırtmak
  clean room : odayı temizlemek
  enter room : odaya girmek
  find room : yer bulmak
  give room : yer açmak
  have room : odaya sahip olmak
  leave room : odadan ayrılmak
  make room : alan/ yer açmak
  tidy a room : odayı toplamak
  vacate room : odayı boşaltmak
  dimly lit room : loş ışıklı oda
  adjacent room : yan oda
  airless room : havasız oda
  ample room : bol boşluk/alan
  attractive room : cazip oda
  bright room : aydınlık oda
  common room : ortak oda
  crowded room : kalabalık oda
  insufficient room : yetersiz alan/yer
  living room : oturma odası
  single room : tek kişilik oda
  vast room : geniş oda
  enormous room : muazzam oda
  wood-panelled room : ahşap panelli oda
  smoke-filled room : duman dolu oda
  operating room : ameliyathane
  enough room : yeterli yer/alan
  back room : arka oda
  march into room : odaya yürümek
  march out of room : odadan çıkmak
  run out of room : odası kalmamak
  room temperature : oda sıcaklığı
  delivery room : doğumhane
  emergency room : acil servis
  panic room : panik odası
  janitor room : hizmetli odası
  baggage room : eşya emanet
  basement room : bodrum odası
  vacant room : boş oda
  dining room : yemek odası
  room for improvement : iyileştirme için yer
  take up room : yer kaplamak
  Daha az gör

  Room (n) Preposition Kullanımları

  in a room : bir odada
  room for : ... için yer, alan
  into a room : bir odaya (içine)