Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rose ne demek?

Rose ne demek? Rose ne anlama gelir? Rose İngilizce örnek cümle. Rose eş anlamlıları.

  rise (v)

  yükselmek

  artmak, çoğalmak

  Rose (v) ingilizce örnek cümle

  Divorce rate is expected to rise during economic crisis.

  Ekonomik kriz sırasında boşanma oranının yükselmesi bekleniyor.

  The river rose above the level of the dam.

  Nehir baraj seviyesinin üzerine çıktı.

  The rate of obesity has been steadily rising since the 1980s.

  Obezite oranı 1980'lerden beri düzenli olarak artmaktadır.

  On average, burglaries rise about 10% between June and August.

  Ortalama olarak, hırsızlıklar Haziran ve Ağustos ayları arasında yaklaşık %10 artmaktadır.

  doğmak (güneş)

  yükselmek, çıkmak, ortaya çıkmak

  Rose (v) ingilizce örnek cümle

  The sun rises at seven in the morning.

  Güneş sabah yedide doğuyor.

  ayağa kalkmak

  doğrulmak

  Rose (v) ingilizce örnek cümle

  Like a gentleman, he rose and offered her his seat.

  Bir beyefendi gibi ayağa kalktı ve ona koltuğunu teklif etti.

  Rose (adj, n) Collocations

  air may rise : hava yükselebilir
  anger may rise : öfke artabilir
  barometer may rise : barometre yükselebilir
  blush may rise : kızarıklık artabilir
  brow may rise : kaş yükselebilir
  121 Örnek daha
  bubble may rise : kabarcık artabilir
  chin may rise : çene açılabilir
  circulation may rise : dolaşım artabilir
  cliff may rise : uçurum çekilebilir
  colour may rise : renk artabilir
  concentration may rise : konsantrasyon artabilir
  confidence may rise : güven artabilir
  consumption may rise : tüketim artabilir
  cost may rise : maliyet artabilir
  count may rise : sayı artabilir
  crime may rise : suç artabilir
  currency may rise : döviz artabilir
  curtain may rise : perde yükselebilir
  deficit may rise : açık artabilir
  demand may rise : talep artabilir
  density may rise : yoğunluk artabilir
  dividend may rise : kâr payı artabilir
  dough may rise : hamur şişebilir
  dust may rise : toz artabilir
  employment may rise : istihdam artabilir
  enrolment may rise : kayıt artabilir
  excitement may rise : heyecan artabilir
  expectation may rise : beklenti artabilir
  expenditure may rise : harcama artabilir
  expense may rise : masraf artabilir
  export may rise : ihracat artabilir
  eyebrow may rise : kaş yükselebilir
  fare may rise : ücret artabilir
  fee may rise : ücret artabilir
  flame may rise : alev yükselebilir
  flush may rise : kızarıklık (yüzde) artabilir
  fortune may rise : servet artabilir
  funding may rise : fonlama artabilir
  fury may rise : öfke artabilir
  hand may rise : el yükselebilir
  heat may rise : ısı artabilir
  hill may rise : tepe yükselebilir
  hope may rise : umut artabilir
  humidity may rise : nem artabilir
  import may rise : ithalat artabilir
  income may rise : gelir artabilir
  index may rise : endeks artabilir
  inflation may rise : enflasyon yükselebilir
  investment may rise : yatırım artabilir
  level may rise : seviye yükselebilir
  mist may rise : sis yükselebilir
  moon may rise : ay görünebilir/ortaya çıkabilir
  mountain may rise : dağ kale gibi yükselebilir
  number may rise : sayı artabilir
  output may rise : çıktı artabilir
  panic may rise : panik artabilir
  parliament may rise : parlamento kalkabilir
  peak may rise : zirve yükselebilir
  percentage may rise : yüzde artabilir
  population may rise : nüfus artabilir
  premium may rise : prim yükselebilir
  pressure may rise : basınç/baskı artabilir
  price may rise : fiyat artabilir
  production may rise : üretim artabilir
  productivity may rise : verimlilik artabilir
  profit may rise : kâr yükselebilir
  proportion may rise : oran artabilir
  rate may rise : oran yükselebilir
  rating may rise : derece yükselebilir
  receipt may rise : gelir artabilir
  rent may rise : kira artırabilir
  reserve may rise : kaynak artabilir
  revenue may rise : gelir artabilir
  river may rise : nehir yükselebilir
  salary may rise : maaş yükselebilir
  sale may rise : satış artabilir
  sap may rise : su yükselebilir
  sea may rise : deniz yükselebilir
  share may rise : pay artabilir
  sickness may rise : hastalık yükselebilir
  skyscraper may rise : gökdelen yükselebilir
  slope may rise : eğim artabilir
  smoke may rise : duman yükselebilir
  sob may rise : Sabah ilerleyebilir
  spending may rise : harcama artabilir
  spirit may rise : ruh yükselebilir
  standing may rise : mevki yükselebilir
  stature may rise : önem artabilir
  steam may rise : buhar yükselebilir
  stock may rise : hisse senedi yükselebilir
  sun may rise : güneş doğabilir
  support may rise : destek artabilir
  takings may rise : alım artabilir
  tax may rise : vergi artabilir
  temper may rise : öfke artabilir
  temperature may rise : sıcaklık yükselebilir
  tension may rise : gerginlik artabilir
  tide may rise : gelgit gelebilir
  toll may rise : ücret artabilir
  total may rise : toplam artabilir
  turnover may rise : ciro artabilir
  unemployment may rise : İşsizlik artabilir
  value may rise : değer artabilir
  voice may rise : ses yükselebilir
  volume may rise : hacim artabilir
  vote may rise : oy artabilir
  wage may rise : ücret artabilir
  water may rise : su yükselebilir
  wave may rise : dalga yükselebilir
  wind may rise : rüzgar artabilir
  workforce may rise : iş gücü artabilir
  yield may rise : verim artabilir
  rise abruptly : aniden yükselmek
  rise considerably : önemli ölçüde arttırmak
  rise dramatically : çarpıcı bir şekilde artmak
  rise fast : hızlıca yükselmek
  rise gradually : yavaş yavaş yükselmek
  rise inevitably : kaçınılmaz olarak yükselmek
  rise rapidly : hızla yükselmek
  rise sharply : keskin biçimde yükselmek
  rise significantly : önemli ölçüde artmak
  rise slightly : biraz yükselmek
  rise steadily : Istikrarlı bir şekilde yükselmek
  rise steeply : dik bir şekilde yükselmek
  rise substantially : önemli ölçüde yükselmek
  chest may rise and fall : göğüs inip kalkabilir
  Daha az gör

  Rose (adj, n) Preposition Kullanımları

  rise in : ...da yükselmek, artmak
  rise to : ...ya yükselmek
  rise from : ...den yükselmek
  rise into : ...ya doğru yükselmek
  rose (adj, n)

  gül

  Rose (adj, n) Collocations

  red rose : kırmızı gül
  wild rose : yaban gülü
  yellow rose : sarı gül
  rose jam : gül reçeli
  rose petal : gül yaprağı

  Rose ile Bağlantılı Kelimeler