Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Safety ne demek?

Safety ne demek? Safety ne anlama gelir? Safety İngilizce örnek cümle. Safety eş anlamlıları.

  safety (n)

  güvenlik

  Safety (n) ingilizce örnek cümle

  Airbags are a standard safety features of cars that they are all expected to have.

  Hava yastıkları, otomobillerin hepsinde var olması beklenen standart bir güvenlik özellikleridir.

  They have concern about their son's safety in the city.

  Oğullarının şehirdeki güvenliği hakkında endişeleri var.

  Studies don’t seem to agree on the long-term safety of the drug.

  Çalışmalar, ilacın uzun vadeli güvenliği üzerinde anlaşmış görünmüyor.

  Safety (n) Collocations

  assure safety : güvenliği sağlamak
  endanger safety : güvenliği tehlikeye atmak
  improve safety : güvenliği arttırmak
  jeopardize safety : güvenliği tehlikeye sokmak
  nuclear safety : nükleer güvenlik
  15 Örnek daha
  personal safety : kişisel güvenlik
  public safety : kamu güvenliği
  reasonable safety : makul güvenlik
  temporary safety : geçici güvenlik
  fear for safety : güvenliği için korkmak/ endişe etmek
  safety measure : güvenlik önlemi
  safety margin : güvenlik payı
  fire safety : yangın güvenliği
  safety precaution : güvenlik önlemi
  take safety precaution : güvenlik önlemi almak
  safety net : güvenlik ağı
  safety aspect : güvenlik özelliği
  safety factor : güvenlik faktörü
  safety issues : güvenlik sorunları
  safety concern : güvenlik endişesi
  Daha az gör

  Safety (n) Preposition Kullanımları

  for safety : güvenlik için
  safety of : ...nın güvenliği
  for your own safety : kendi güvenliğiniz için