Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Scandal ne demek?

Scandal ne demek? Scandal ne anlama gelir? Scandal İngilizce örnek cümle. Scandal eş anlamlıları.

  scandal (n)

  rezillik

  kepazelik, skandal

  Scandal (n) ingilizce örnek cümle

  Voter support for the party has declined by over 25 due to the leader's recent scandals.

  Partiye seçmen desteği, liderin son skandallarından dolayı 25'ten fazla azaldı.

  Scandal (n) Collocations

  scandal may break : skandal patlamak
  scandal may develop : skandal gelişebilir
  scandal may engulf : skandal kuşatabilir/içine çekebilir
  scandal may erupt : skandal patlayabilir
  scandal may involve : skandal içerebilir
  10 Örnek daha
  scandal may rock : skandal sarsabilir
  scandal may surround : skandal kuşatabilir
  scandal may unfold : skandal patlayabilir
  avoid scandal : skandaldan kaçınmak
  cause scandal : skandala sebep olmak
  expose scandal : skandalı açığa çıkarmak
  investigate scandal : skandalı araştırmak
  reveal scandal : skandalı ortaya çıkarmak
  bribery scandal : rüşvet skandalı
  corruption scandal : yolsuzluk skandalı
  Daha az gör