Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Scientist ne demek?

Scientist ne demek? Scientist ne anlama gelir? Scientist İngilizce örnek cümle. Scientist eş anlamlıları.

  scientist (n)

  bilim insanı

  Scientist (n) Collocations

  scientist may agree : bilim adamı kabul edebilir
  scientist may argue : bilim adamı iddia edebilir
  scientist may believe : bilim insanı inanabilir
  scientist may claim : bilim insanı iddia edebilir
  scientist may conclude : bilim insanı sonuç çıkarabilir
  33 Örnek daha
  scientist may develop : bilim adamı gelişebilir
  scientist may disagree : bilim insanı aynı fikirde olmayabilir
  scientist may discover : bilim adamı keşfedebilir
  scientist may estimate : bilim insanı tahmin edebilir
  scientist may examine : bilim insanı inceleyebilir
  scientist may find : bilim insanı bulabilir
  scientist may identify : bilim insanı belirleyebilir
  scientist may know : bilim insanı bilebilir
  scientist may propose : bilim insanı önerebilir
  scientist may report : bilim insanı rapor verebilir
  scientist may reveal : bilim insanı ortaya çıkarabilir
  scientist may say : bilim insanı söyleyebilir
  scientist may study : bilim insanı araştırabilir
  scientist may suggest : bilim insanı ileri sürebilir
  scientist may warn : bilim adamı uyarıda bulunabilir
  scientist may work : bilim insanı çalışabilir
  baffle scientist : bilim insanını afallatmak
  intrigue scientist : bilim insanına merak uyandırmak
  agricultural scientist : ziraat bilimcisi
  behavioural scientist : davranış bilimci
  brilliant scientist : muhteşem/dahi bilim adamı
  chief scientist : baş bilim adamı
  great scientist : büyük / önemli bilim insanı
  leading scientist : önde gelen bilim insanı
  natural scientist : doğa bilimci
  political scientist : siyasi bilimci
  professional scientist : profesyonel bilim insanı
  social scientist : sosyal bilimci
  famous scientist : ünlü bilim insanı
  eminent scientist : seçkin bilim insanı
  forensic scientist : adli bilimler uzmanı
  distinguished scientist : seçkin bilim adamı
  scientist may work on : bilim insanı ... üzerinde çalışabilir
  Daha az gör