Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Sentence ne demek?

Sentence ne demek? Sentence ne anlama gelir? Sentence İngilizce örnek cümle. Sentence eş anlamlıları.

  sentence (v)

  ceza vermek

  hüküm giydirmek, mahkum etmek, cezaya çarptırmak

  Sentence (v) ingilizce örnek cümle

  He was eventually sentenced to five years in prison for that violent crime.

  Sonunda bu şiddet içeren suçtan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  The thief was sentenced to four years in jail.

  Hırsız dört yıl hapse mahkum edildi.

  Sentence (n) Collocations

  court may sentence : mahkeme ceza verebilir
  judge may sentence : hakim ceza verebilir
  magistrate may sentence : sulh yargıcı ceza verebilir
  tribunal may sentence : mahkeme ceza verebilir

  Sentence (n) Preposition Kullanımları

  sentence to : ...ya/cezasına çarptırılmak
  sentence (n)

  cümle

  tümce

  Sentence (n) ingilizce örnek cümle

  I could understand the first few sentences, but the rest of his speech was all Greek to me.

  İlk birkaç cümleyi anlayabildim, ama konuşmasının geri kalanına Fransız kaldım.

  The first word of every sentence should be capitalized.

  Her cümlenin ilk kelimesi büyük harfle yazılmalıdır.

  ceza

  mahkumiyet, hapis, hüküm

  Sentence (n) ingilizce örnek cümle

  Instead of a prison sentence, they were let off with a fine.

  Hapis cezası yerine para cezasına çarptırıldılar.

  Sentence (n) Collocations

  sentence may contain : cümle içeriyor olabilir
  sentence may have : ceza olabilir
  appeal sentence : cezaya itiraz etmek
  await sentence : cezayı beklemek
  begin sentence : cümleye başlamak
  17 Örnek daha
  carry sentence : cezaya sebep olmak
  complete sentence : cümleyi tamamlamak
  impose sentence : hüküm giydirmek
  overturn sentence : cezayı iptal etmek
  serve sentence : ceza çekmek (hapis cezası)
  write sentence : cümle yazmak
  affirmative sentence : olumlu cümle
  average sentence : ortalama hüküm
  complete sentence : tam cümle
  complex sentence : karmaşık cümle
  criminal sentence : cezai hüküm
  simple sentence : basit cümle
  run-on sentence : bağlaçsız birleşik cümle
  appeal against sentence : cezayı çekmek
  sentence structure : cümle yapısı
  death sentence : idam cezası
  jail sentence : hapis cezası
  Daha az gör

  Sentence (n) Preposition Kullanımları

  sentence for : ... için ceza

  Sentence ile Bağlantılı Kelimeler