Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Setting ne demek?

Setting ne demek? Setting ne anlama gelir? Setting İngilizce örnek cümle. Setting eş anlamlıları.

  set (v)

  ayarlamak

  kurmak, zamanı belirlemek

  (güneş vb.) batmak

  gözden kaybolmak

  (bir yerde) geçmek

  meydana gelmek, (bir yerde) yaşanıyor olmak

  Setting (n) Collocations

  cement may set : çimento donabilir
  concrete may set : beton donabilir
  custard may set : muhallebi jöle kıvamına gelebilir
  face may set : yüz çökebilir
  glue may set : tutkal kuruyabilir
  48 Örnek daha
  jaw may set : çene sıkılabilir
  jelly may set : jöle jöle kıvamına gelebilir
  moon may set : ay batabilir/kaybolabilir
  mouth may set : ağız kuruyabilir
  sun may set : güneş batabilir
  set the agenda : gündemi belirlemek
  set aim : amaç belirlemek
  set bail : kefaleti belirlemek
  set clock : saat ayarlamak
  set condition : koşul öne sürmek
  set date : tarih ayarlamak
  set deadline : son teslim tarihini belirlemek
  set an example : örnek olmak
  set framework : çerçeve oluşturmak
  set a goal : bir hedef koymak
  set groundwork : zemin hazırlamak
  set homework : ödev vermek
  set jaw : çeneyi sıkmak
  set limit : sınır belirlemek
  set objective : amaç belirlemek
  set pace : hızı ayarlamak
  set pattern : model / biçim oluşturmak
  set price : fiyat belirlemek
  set priority : önceliği ayarlamak
  set rate : oranı ayarlamak
  set a record : rekor kırmak
  set scene : zemin hazırlamak
  set seed : tohum açmak
  set speed limit : hız limitini belirlemek
  set the stage for : zemin hazırlamak
  set a standard : bir standart belirlemek
  set target : hedef belirlemek
  set sb task : birine görev vermek
  set time : zamanı ayarlamak
  set trend : modayı, eğilimi belirlemek
  set value : değerini belirlemek
  set adrift : sürüklenmek
  set free : serbest bırakmak
  set sth ablaze : bir şeyi ateşe vermek
  set sth afloat : bir şeyi yüzdürmek
  set parameters : parametreler belirlemek
  set on fire : ateşe vermek
  set fire : ateşe vermek, yangın çıkarmak
  set foot : ayak basmak
  set the clocks back : saatleri geri almak
  set the clocks forward : saatleri geri almak
  set the clocks ahead : saatleri ileri almak
  setting sun : batan güneş
  Daha az gör
  setting (n)

  mekân

  sahne, zaman

  Setting (n) ingilizce örnek cümle

  Regardless of the different work settings, the job duties are pretty much universal.

  Farklı çalışma ortamlarına bakmaksızın, iş görevleri hemen hemen evrenseldir.

  The park by the lake offers a tranquil setting for people.

  Göl kenarındaki park, insanlara sakin bir ortam sunuyor.

  Most of Vermont's population lives in rural settings as opposed to urban settings.

  Vermont nüfusunun çoğu kentsel ortamlardan ziyade kırsal ortamlarda yaşamaktadır.

  ayar

  ayarlama, kontrol

  Setting (n) ingilizce örnek cümle

  Analog clocks normally have one position setting for an alarm and most are not highly portable.

  Analog saatler normalde bir alarm için bir konum ayarına sahiptir ve çoğu taşınabilir değildir.

  My hairdryer has three settings - high, medium and low.

  Saç kurutma makinemin üç ayarı vardır - yüksek, orta ve düşük.

  You don't need to adjust the setting every time you take a photo.

  Her fotoğraf çekişinizde ayarı değiştirmeniz gerekmez.

  Setting (n) Collocations

  adjust setting : ayarı değiştirmek
  alter setting : ortamı değiştirmek
  change setting : ortamı değiştirmek
  choose setting : ortamı seçmek
  make setting : ayar yapmak
  16 Örnek daha
  provide setting : mekan sağlamak
  save setting : ayarı kaydetmek
  academic setting : akademik ortam
  adjustable setting : ayarlanabilir ayar
  attractive setting : çekici ortam
  contemporary setting : çağdaş ortam
  historical setting : tarihi ortam
  ideal setting : ideal ayar
  magnificent setting : muhteşem mekan/ortam
  medium setting : orta ayar
  natural setting : doğal ortam
  rural setting : kırsal çevre
  social setting : sosyal ortam
  unlikely setting : olası ayar
  formal setting : resmi ayar
  educational setting : eğitim ortamı
  Daha az gör

  Setting (n) Preposition Kullanımları

  setting of : ... ayarı