Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Severely ne demek?

Severely ne demek? Severely ne anlama gelir? Severely İngilizce örnek cümle. Severely eş anlamlıları.

  severely (adv)

  ciddi bir şekilde

  ağır, şiddetli bir biçimde

  Severely (adv) ingilizce örnek cümle

  Murderers will be severely punished if caught.

  Katiller yakalanırsa ağır şekilde cezalandırılacak.

  The houses at the edge of the city are all severely damaged.

  Kentin kenarındaki evlerin hepsi ciddi şekilde hasar gördü.

  He severely wounded his leg during the attack.

  Saldırı sırasında bacağını ağır şekilde yaraladı.

  The storm severely damaged the crops.

  Fırtına mahsullere ciddi hasar verdi.

  kaba bir şekilde

  sert bir şekilde, katı bir şekilde, sevimsiz bir şekilde

  Severely (adv) ingilizce örnek cümle

  A company's boss should never speak severely to their employees.

  Bir şirketin patronu, çalışanlarına asla kaba bir şekilde konuşmamalıdır.

  Severely (adv) Collocations

  severely constrained : ağır darbeli
  severely cracked : ciddi kırık
  severely critical : ciddi şekilde kritik
  severely damaging : ciddi hasar verici
  severely defective : ciddi kusurlu
  31 Örnek daha
  severely deficient : ciddi şekilde yetersiz
  severely deformed : ağır deforme olmuş
  severely depressed : ciddi depresif
  severely deprived : ciddi şekilde mahrum bırakılan
  severely disadvantaged : ciddi dezavantajlı
  severely disturbed : şiddetli bir şekilde rahatsız olmuş
  severely emaciated : çok zayıflamış
  severely handicapped : ciddi şekilde engel
  severely ill : ağır hasta
  severely injured : ciddi şekilde yaralanmış
  severely limited : oldukça sınırlı
  severely overcrowded : aşırı kalabalık
  severely polluted : ciddi ölçüde kirlenmiş
  severely restricted : ciddi şekilde sınırlı
  severely strained : ciddi bir şekilde gergin
  abuse severely : ciddi derecede istismar etmek
  affect severely : ciddi biçimde etkilemek
  burn severely : ciddi bir şekilde yanmak
  criticize severely : ciddi şekilde eleştirmek
  damage severely : ağır biçimde zarar vermek
  deplete severely : ciddi şekilde tüketmek
  impair severely : ciddi şekilde bozmak
  jeopardize severely : ciddi derecede tehlikeye atmak
  limit severely : ciddi bir şekilde sınırlamak
  punish severely : ağır şekilde cezalandırmak
  strain severely : ciddi bir şekilde germek
  stretch severely : şiddetle germek
  threaten severely : ciddi şekilde tehdit etmek
  underestimate severely : ciddi olarak küçümsemek
  weaken severely : ciddi şekilde zayıfla(t)mak
  severely ill patient : ağır hasta
  Daha az gör