Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Share ne demek?

Share ne demek? Share ne anlama gelir? Share İngilizce örnek cümle. Share eş anlamlıları.

  share (v)

  paylaşmak

  paylaşımda bulunmak, ortak etmek

  Share (v) ingilizce örnek cümle

  When I was a child, I was sharing my room with my sisters.

  Çocukken odamı kız kardeşlerimle paylaşıyordum.

  Do you share your emotions with other people?

  Duygularını diğer insanlarla paylaşıyor musun?

  bölüşmek

  pay etmek

  Share (n) Collocations

  share ancestor : ata paylaşmak
  share appreciation : takdiri paylaşmak
  share belief : inancı/görüşü paylaşmak
  share border : sınırı paylaşmak
  share characteristic : özellik paylaşmak
  42 Örnek daha
  share common ground : ortak görüş paylaşmak
  share confidence : güveni paylaşmak
  share cost : maliyeti karşılamak
  share data : veri paylaşmak
  share desire : tutkuyu paylaşmak
  share disappointment : hayal kırıklığını(a) paylaşmak/ortak olmak
  share emotion : duygu paylaşmak
  share enthusiasm : coşkuyu paylaşmak
  share experience : deneyimi paylaşmak
  share fate : kaderi paylaşmak
  share feature : özelliği paylaşmak
  share food : yiyecek paylaşmak
  share goal : hedefi/amacı paylaşmak
  share heritage : miras paylaşmak
  share hope : umudu paylaşmak
  share identity : kimliğini paylaş
  share ideology : ideolojiyi paylaşmak
  share information : bilgi paylaşmak
  share intelligence : istihbaratı paylaşmak
  share a joke : şakalaşmak
  share knowledge : bilgi paylaşmak
  share laugh : kahkahaya ortak olmak
  share opinion : ortak fikri olmak
  share origin : kökeni paylaşmak
  share point of view : bakış açısını paylaşmak
  share prize : ödülü paylaşmak
  share profit : karı paylaşmak
  share prosperity : zenginliği paylaşmak
  share responsibility : sorumluluğu paylaşmak
  share similarity : benzerliği paylaşmak
  share sovereignty : egemenliği paylaşmak
  share spoils : ganimetleri paylaşmak
  share thought : düşünce paylaşmak
  share trait : özellik paylaşmak
  share value : değer paylaşmak
  share view : görüşü paylaşmak
  share vision : görüşü paylaşmak
  share broadly : ayrıntılı olarak paylaşmak
  share equally : eşit şekilde paylaşmak
  widely shared : yaygın şekilde paylaşılan
  share the same opinion : aynı fikri paylaşmak
  sharing economy : paylaşım ekonomisi
  Daha az gör

  Share (n) Preposition Kullanımları

  share between : ...arasında paylaşmak
  share among : ...arasında paylaşmak
  share with : ...ile paylaşmak
  share (n)

  pay

  hisse

  Share (n) ingilizce örnek cümle

  She wants to have a share in the family company.

  Aile şirketinde pay sahibi olmak istiyor.

  Share (n) Collocations

  share may fall : hisse düşebilir
  share may rise : pay artabilir
  share may trade : hisse alım satımı yapılabilir
  acquire share : hisse almak
  buy share : hisse almak
  17 Örnek daha
  claim share : pay istemek/talep etmek
  have share : pay sahibi olmak
  issue share : pay dağıtmak
  lose share : pay kaybetmek
  own share : kendi payı
  receive share : pay almak
  sell share : hisse satmak
  additional share : ilave pay
  growing share : büyüyen pay
  preferred share : tercih edilen pay
  significant share : önemli pay
  disproportionate share : orantısız pay
  job share : iş payı
  market share : piyasa payı
  have one's share : nasibini almak
  get one's share : nasibini almak
  see one's share : nasibini almak
  Daha az gör

  Share (n) Preposition Kullanımları

  share of : ...nın payı
  share in : ...da hisse

  Share ile Bağlantılı Kelimeler