Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Shared ne demek?

Shared ne demek? Shared ne anlama gelir? Shared İngilizce örnek cümle. Shared eş anlamlıları.

  share (v)

  paylaşmak

  paylaşımda bulunmak, ortak etmek

  Shared (v) ingilizce örnek cümle

  When I was a child, I was sharing my room with my sisters.

  Çocukken odamı kız kardeşlerimle paylaşıyordum.

  Do you share your emotions with other people?

  Duygularını diğer insanlarla paylaşıyor musun?

  bölüşmek

  pay etmek

  Shared (adj) Collocations

  share ancestor : ata paylaşmak
  share appreciation : takdiri paylaşmak
  share belief : inancı/görüşü paylaşmak
  share border : sınırı paylaşmak
  share characteristic : özellik paylaşmak
  42 Örnek daha
  share common ground : ortak görüş paylaşmak
  share confidence : güveni paylaşmak
  share cost : maliyeti karşılamak
  share data : veri paylaşmak
  share desire : tutkuyu paylaşmak
  share disappointment : hayal kırıklığını(a) paylaşmak/ortak olmak
  share emotion : duygu paylaşmak
  share enthusiasm : coşkuyu paylaşmak
  share experience : deneyimi paylaşmak
  share fate : kaderi paylaşmak
  share feature : özelliği paylaşmak
  share food : yiyecek paylaşmak
  share goal : hedefi/amacı paylaşmak
  share heritage : miras paylaşmak
  share hope : umudu paylaşmak
  share identity : kimliğini paylaş
  share ideology : ideolojiyi paylaşmak
  share information : bilgi paylaşmak
  share intelligence : istihbaratı paylaşmak
  share a joke : şakalaşmak
  share knowledge : bilgi paylaşmak
  share laugh : kahkahaya ortak olmak
  share opinion : ortak fikri olmak
  share origin : kökeni paylaşmak
  share point of view : bakış açısını paylaşmak
  share prize : ödülü paylaşmak
  share profit : karı paylaşmak
  share prosperity : zenginliği paylaşmak
  share responsibility : sorumluluğu paylaşmak
  share similarity : benzerliği paylaşmak
  share sovereignty : egemenliği paylaşmak
  share spoils : ganimetleri paylaşmak
  share thought : düşünce paylaşmak
  share trait : özellik paylaşmak
  share value : değer paylaşmak
  share view : görüşü paylaşmak
  share vision : görüşü paylaşmak
  share broadly : ayrıntılı olarak paylaşmak
  share equally : eşit şekilde paylaşmak
  widely shared : yaygın şekilde paylaşılan
  share the same opinion : aynı fikri paylaşmak
  sharing economy : paylaşım ekonomisi
  Daha az gör

  Shared (adj) Preposition Kullanımları

  share between : ...arasında paylaşmak
  share among : ...arasında paylaşmak
  share with : ...ile paylaşmak
  shared (adj)

  paylaşılan

  ortak, müşterek, ortaklaşa

  Shared (adj) Collocations

  shared belief : paylaşılan/ortak inanç
  shared characteristic : ortak özellik
  shared experience : paylaşılan deneyim
  shared feature : ortak özellik
  shared future : paylaşılan gelecek
  10 Örnek daha
  shared history : ortak tarih
  shared identity : paylaşılan kimlik
  shared interest : ortak ilgi
  shared language : ortak dil
  shared ownership : müşterek mülkiyet
  shared responsibility : ortak sorumluluk
  shared sovereignty : ortak egemenlik
  shared values : paylaşılan değerler
  shared vision : paylaşılan görüş
  shared meaning : paylaşılan anlam
  Daha az gör

  Shared ile Bağlantılı Kelimeler