Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Shelter ne demek?

Shelter ne demek? Shelter ne anlama gelir? Shelter İngilizce örnek cümle. Shelter eş anlamlıları.

  shelter (v)

  sığınmak

  barınmak, koru(n)mak, muhafaza etmek

  Shelter (v) ingilizce örnek cümle

  Trees shelter my house from the wind.

  Ağaçlar evime rüzgardan sığınak sağlıyor.

  Shelter (n) Collocations

  shelter from reality : gerçeklikten kaçmak
  shelter from storm : fırtınadan sığınmak

  Shelter (n) Preposition Kullanımları

  shelter from : ...dan sığınmak / sığınacak yer sağlamak
  shelter (n)

  sığınak

  barınak

  Shelter (n) ingilizce örnek cümle

  The empty barn gave the men shelter during the storm.

  Boş ahır adamlara fırtına sırasında sığınak sağladı.

  They sought shelter from the rain.

  Yağmurdan sığınacak yer aradılar.

  Shelter (n) Collocations

  afford shelter : barınak sağlamak
  build shelter : barınak inşa etmek
  construct shelter : barınak inşa etmek
  erect shelter : barınak inşa etmek
  find shelter : barınak bulmak
  28 Örnek daha
  give sb shelter : birine sığınak sağlamak
  leave shelter : sığınaktan ayrılmak
  make shelter : barınak inşa etmek
  need shelter : barınağa ihtiyacı olmak
  offer shelter : barınak sunmak
  provide shelter : barınak sağlamak
  seek shelter : barınak aramak
  take shelter : sığınmak
  homeless shelter : evsiz sığınağı
  makeshift shelter : derme çatma sığınak
  temporary shelter : geçici sığınak
  wooden shelter : ahşap barınak
  underground shelter : yer altı sığınağı
  put up shelter : barınak inşa etmek
  run for shelter : barınak aramak
  provide sb with shelter : birine barınak sağlamak
  stone shelter : taştan sığınak
  air-raid shelter : hava saldırısı sığınağı
  bomb shelter : bomba sığınağı
  emergency shelter : acil durum sığınağı
  animal shelter : hayvan barınağı
  bus shelter : çatısı olan otobüs durağı
  tax shelter : vergi muafiyeti
  fallout shelter : nükleer patlama sığınağı
  women's shelter : kadın sığınma evi
  natural shelter : doğal sığınak
  car shelter : araba çadırı
  shelter belt : koruma kuşağı / rüzgar kıran
  Daha az gör

  Shelter (n) Preposition Kullanımları

  in the shelter of : ...nın sığınağında
  shelter from : ...dan sığınma
  under the shelter of : ...nın sığınağı altında
  shelter for : ... için sığınak