Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Sign ne demek?

Sign ne demek? Sign ne anlama gelir? Sign İngilizce örnek cümle. Sign eş anlamlıları.

  sign (v)

  imzalamak

  imza atmak

  Sign (v) ingilizce örnek cümle

  Israel and Jordan signed a peace treaty.

  İsrail ve Ürdün barış antlaşması imzaladı.

  You'd better examine the contract carefully before signing.

  İmzalamadan önce sözleşmeyi dikkatlice incelemelisiniz.

  I'll bring you the papers you need to sign.

  İmzalamanız gereken kağıtları getireceğim.

  Sign (n) Collocations

  country may sign : ülke işaret edebilir
  president may sign : başkan imzalayabilir
  witness may sign : şahit imza atabilir
  sign accord : anlaşma imzalamak
  sign agreement : anlaşma imzalamak
  12 Örnek daha
  sign armistice : ateşkes imzalamak
  sign a bill : bir yasa tasarısı imzalamak
  sign ceasefire : ateşkes imzalamak
  sign constitution : anayasayı imzalamak
  sign contract : sözleşme imzalamak
  sign a deal : anlaşmayı imzalamak
  sign declaration : bildirge imzalamak
  sign document : belge imzalamak
  sign manifesto : bildiri imzalamak
  sign pact : anlaşma imzalamak
  sign treaty : anlaşma imzalamak
  sign will : vasiyetname imzalamak
  Daha az gör
  sign (n)

  işaret

  hareket, simge, sembol

  Sign (n) ingilizce örnek cümle

  Willingness to take responsibility is a sign of maturity.

  Sorumluluk alma isteği, olgunluğun bir işaretidir.

  A nod is a sign of agreement.

  Kafa sallama anlaşma işaretidir.

  Deaf people can converse in sign language.

  İşitme engelliler işaret diliyle sohbet edebilirler.

  Sign (n) Collocations

  sign may advertise : işaret reklam edebilir
  sign may announce : imza duyurabilir
  sign may appear : işaret görünebilir
  sign may bear : işaret belirebilir
  sign may come : işaret gelebilir
  45 Örnek daha
  sign may flash : işaret görünüp hızla kaybolabilir
  sign may hang : işaret asılı olabilir
  sign may indicate : işaret gösterebilir
  sign may mark : işaret işaretleyebilir
  sign may mean : işaret anlamına gelebilir
  sign may point : iz işaret edebilir
  sign may proclaim : işaret ilan edebilir
  sign may read : işaret okunabilir
  sign may say : işaret söyleyebilir
  sign may state : işaret ifade edebilir
  sign may tell : işaret söyleyebilir
  sign may warn : işaret uyarabilir
  bear sign : işaret taşımak
  betray sign : işareti göstermek
  carry sign : levha taşımak
  exhibit sign : belirti göstermek
  find sign : işaret bulmak
  have sign : imzalamak
  make sign : işaret yapmak
  recognize sign : belirtiyi tanımak
  show sign : belirti göstermek
  first sign : ilk işaret
  astrological sign : burç
  bad sign : kötü işaret
  clear sign : net işaret
  good sign : iyiye işaret
  hopeful sign : umut verici işaret
  illuminated sign : aydınlatılmış simge
  promising sign : umut verici işaret
  subtle sign : belirsiz işaret
  sure sign : kesin işaret
  visible sign : görünür işaret
  vital sign : yaşamsal belirti
  early sign : erken belirti
  distinct sign : ayrı işaret
  disturbing sign : rahatsız edici işaret
  encouraging sign : cesaret verici işaret
  look for a sign : işaret aramak
  warning sign : uyarı işareti
  danger sign : tehlike işareti, tabelası
  traffic sign : trafik işareti
  road sign : yol işareti
  sign language : işaret dili
  peace sign : barış işareti
  stop sign : dur işareti
  Daha az gör

  Sign (n) Preposition Kullanımları

  sign of : ...nın işareti
  sign for : ...için işaret, belirti
  sign from : ...dan işaret

  Sign ile Bağlantılı Kelimeler