Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Significantly ne demek?

Significantly ne demek? Significantly ne anlama gelir? Significantly İngilizce örnek cümle. Significantly eş anlamlıları.

  significantly (adv)

  önemli ölçüde

  Significantly (adv) ingilizce örnek cümle

  Japan has changed significantly in the past 50 years.

  Japonya son 50 yılda önemli ölçüde değişti.

  Working 55 hours or more can significantly increase your risk of having a stroke.

  Elli beş saat veya daha fazla çalışmak, felç geçirme riskinizi önemli ölçüde artırabilir.

  The population growth rate is expected to slow down significantly in the next three decades.

  Nüfus artış hızının önümüzdeki otuz yılda önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor.

  With medication, risk of heart attack is significantly reduced.

  İlaç tedavisi ile kalp krizi riski önemli ölçüde azalır.

  Significantly (adv) Collocations

  significantly different : önemli ölçüde farklı
  significantly related : önemli derecede ilişkili
  significantly slow : önemli ölçüde yavaş
  significantly worse : büyük ölçüde kötü
  accelerate significantly : önemli ölçüde hızlandırmak
  35 Örnek daha
  advance significantly : önemli ölçüde ilerlemek
  affect significantly : önemli derecede etkilemek
  alleviate significantly : önemli ölçüde azalmak
  alter significantly : önemli ölçüde değiştirmek
  change significantly : önemli ölçüde değiştirmek
  contribute significantly : önemli ölçüde katkıda bulunmak
  cut significantly : önemli ölçüde azaltmak
  decline significantly : önemli ölçüde azalmak/gerilemek
  decrease significantly : önemli ölçüde azaltmak
  delay significantly : önemli ölçüde geciktirmek
  differ significantly : önemli derecede farklı olmak
  drop significantly : önemli ölçüde düşmek
  evolve significantly : önemli ölçüde gelişmek/evrilmek
  exceed significantly : önemli ölçüde aşmak
  expand significantly : önemli ölçüde genişlemek
  gain significantly : önemli derecede kazanmak
  grow significantly : önemli bir şekilde büyümek
  help significantly : önemli ölçüde yardım etmek
  impair significantly : önemli ölçüde zayıflatmak
  improve significantly : önemli ölçüde geliştirmek
  increase significantly : önemli derecede artmak
  influence significantly : önemli ölçüde etkilemek
  lessen significantly : önemli ölçüde azaltmak
  limit significantly : önemli ölçüde sınırlandırmak
  reduce significantly : önemli derecede azal(t)mak
  rise significantly : önemli ölçüde artmak
  slow significantly : önemli ölçüde yavaşlamak
  underestimate significantly : önemli ölçüde küçümsemek
  upgrade significantly : önemli ölçüde yükseltmek
  vary significantly : önemli derecede değişmek
  weaken significantly : önemli ölçüde zayıfla(t)mak
  widen significantly : önemli ölçüde genişletmek
  significantly correlated : önemli derecede ilişkili
  significantly higher : önemli derecede daha yüksek
  significantly reduced : önemli derecede azalmış
  Daha az gör