Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Similarity ne demek?

Similarity ne demek? Similarity ne anlama gelir? Similarity İngilizce örnek cümle. Similarity eş anlamlıları.

  similarity (n)

  benzerlik

  benzeyiş, benzeme

  Similarity (n) ingilizce örnek cümle

  They are obviously members of the same family since they all share similarities.

  Benzerlikler paylaştıkları için bariz bir şekilde aynı ailenin fertleridir.

  Similarity (n) Collocations

  similarity may end : benzerlik sona erebilir
  similarity may exist : benzerlik olabilir
  bear similarity : benzerlik taşımak
  explain similarity : benzerliği açıklamak
  find similarity : benzerlik bulmak
  34 Örnek daha
  have similarity : benzerlik
  highlight similarity : benzerliği vurgulamak
  note similarity : benzerliğin farkına varmak
  notice similarity : benzerliği fark etmek
  recognize similarity : benzerliği tanımak
  reveal similarity : benzerliği ortaya çıkarmak
  see similarity : benzerlik görmek
  share similarity : benzerliği paylaşmak
  show similarity : benzerlik göstermek
  spot similarity : benzerliği fark etmek
  apparent similarity : belli benzerlik
  broad similarity : geniş benzerlik
  certain similarity : belli bir benzerlik
  clear similarity : açık benzerlik
  close similarity : yakın benzerlik
  considerable similarity : hatırı sayılır benzerlik
  cultural similarity : kültürel benzerlik
  great similarity : büyük benzerlik
  marked similarity : işaretlenmiş benzerlik
  obvious similarity : açık benzerlik
  physical similarity : fiziksel benzerlik
  remarkable similarity : dikkate değer benzerlik
  significant similarity : anlamlı benzerlik
  striking similarity : çarpıcı benzerlik
  strong similarity : güçlü benzerlik
  structural similarity : yapısal benzerlik
  superficial similarity : yüzeysel benzerlik
  uncanny similarity : anlaşılmaz benzerlik
  eerie similarity : ürkütücü benzerlik
  general similarity : genel benzerlik
  fundamental similarity : temel benzerlik
  basic similarity : temel benzerlik
  perceived similarity : algılanan benzerlik
  point out similarity : benzerliği göstermek
  Daha az gör

  Similarity (n) Preposition Kullanımları

  similarity between : ...arasında benzerlik
  similarity in : ... bakımından benzerlik
  similarity to : ...ya benzerlik
  similarity with : ...ile benzerlik