Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Size ne demek?

Size ne demek? Size ne anlama gelir? Size İngilizce örnek cümle. Size eş anlamlıları.

  size (v)

  yapıştırıcı sürmek

  tutkallamak
  size (n)

  ebat

  boyut, hacim

  Size (n) ingilizce örnek cümle

  Black holes are about the size of large stars.

  Kara delikler büyük yıldızların büyüklüğü ile ilgilidir.

  Size (n) Collocations

  size may allow : boyut izin verebilir
  size may decline : büyüklük düşebilir/azalabilir
  size may decrease : büyüklük azalabilir
  size may fall : büyüklük azalabilir
  size may fit : büyüklük uyabilir
  43 Örnek daha
  size may grow : boyutu büyüyebilir
  size may increase : boyut/büyüklük artabilir
  size may range : boyut değişebilir
  size may vary : boyut/büyüklük değişebilir
  adjust size : boyutu ayarlamak
  attain size : boyuta ulaşmak
  calculate size : büyüklüğü hesaplamak
  change size : büyüklüğünü değiştirmek
  compare size : boyutu karşılaştırmak
  decrease size : büyüklüğünü/boyutunu küçültmek/azaltmak
  estimate size : boyutunu tahmin etmek
  limit size : büyüklüğü sınırlandırmak
  measure size : boyut/beden ölçmek
  overestimate size : abartma büyüklüğü
  reduce size : boyutunu küçültmek
  underestimate size : küçümseme büyüklüğü
  actual size : gerçek boyutu
  adult size : yetişkin büyüklüğü
  average size : ortalama boyut
  comparable size : karşılaştırılabilir boyut
  considerable size : önemli büyüklük, boyut
  convenient size : uygun büyüklük
  correct size : doğru boyut
  large size : büyük boy
  manageable size : yönetilebilir boyut
  massive size : büyük boyut
  medium size : orta boy
  physical size : fiziksel boyut
  reasonable size : makul boyut
  sheer size : geniş boyut, ölçü
  small size : küçük boyut
  standard size : standart ölçü
  sufficient size : yeterli büyüklük/ölçü
  total size : toplam boyut / büyüklük
  uniform size : aynı ebat
  various size : çeşitli boyut
  vast size : engin boyut
  full size : tam boyut
  enormous size : muazzam boyut
  varying size : değişen boyut
  come in size : boyutta bulunmak
  body size : vücut ölçüsü
  global size : küresel boyut
  Daha az gör

  Size (n) Preposition Kullanımları

  in size : büyüklük bakımından

  Size ile Bağlantılı Kelimeler