Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Slightly ne demek?

Slightly ne demek? Slightly ne anlama gelir? Slightly İngilizce örnek cümle. Slightly eş anlamlıları.

  slightly (adv)

  birazcık

  azıcık

  Slightly (adv) ingilizce örnek cümle

  Digital copiers work slightly differently.

  Dijital fotokopi makineleri biraz farklı çalışır.

  Wool will be slightly warmer and softer.

  Yün biraz daha sıcak ve yumuşak olacaktır.

  hafifçe

  yavaşça

  Slightly (adv) Collocations

  slightly abashed : biraz mahcup / utanmış
  slightly absurd : birazcık saçma
  slightly afraid : biraz korkmuş
  slightly aggrieved : biraz hırpalanmış
  slightly agitated : biraz çalkalanmış
  475 Örnek daha
  slightly ajar : biraz aralık
  slightly alarmed : biraz paniğe kapılmış
  slightly alarming : biraz endişe verici
  slightly aloof : birazcık ilgisiz, kendi halinde
  slightly ambiguous : biraz belirsiz
  slightly amused : biraz keyifli
  slightly amusing : biraz eğlenceli
  slightly angry : biraz sinirli
  slightly annoyed : biraz kızgın
  slightly annoying : biraz can sıkıcı
  slightly anxious : biraz endişeli
  slightly apologetic : biraz mahcup
  slightly apprehensive : biraz endişeli
  slightly artificial : biraz yapay
  slightly ashamed : biraz utanmış
  slightly awkward : biraz beceriksiz
  slightly battered : biraz hırpalanmış
  slightly bemused : biraz şaşkın
  slightly bent : birazcık eğri
  slightly better : biraz daha iyi
  slightly bewildered : biraz şaşkın
  slightly bewildering : biraz şaşırtıcı
  slightly biased : biraz ön yargılı
  slightly big : biraz büyük
  slightly bitter : hafif acı
  slightly bizarre : biraz tuhaf
  slightly bored : biraz sıkılmış
  slightly boring : biraz sıkıcı
  slightly breathless : biraz nefes nefese
  slightly breezy : hafif rüzgarlı
  slightly busy : biraz meşgul
  slightly careful : biraz dikkatli
  slightly careless : biraz dikkatsiz
  slightly cautious : biraz ihtiyatlı
  slightly chaotic : biraz kaotik
  slightly charred : biraz kömürleşmiş
  slightly chilly : biraz serin
  slightly claustrophobic : biraz klostrofobik
  slightly cloudy : biraz bulutlu
  slightly comic : biraz komik
  slightly comical : birazcık komik
  slightly common : biraz sıradan/eğitimsiz
  slightly complicated : biraz karmaşık
  slightly concerned : biraz endişeli
  slightly confused : biraz kafası karışık
  slightly confusing : biraz kafa karıştırıcı
  slightly contrived : biraz uyduruk
  slightly cool : biraz serin
  slightly cracked : biraz deli dolu
  slightly crazy : biraz çılgın
  slightly creepy : biraz ürpertici
  slightly critical : biraz eleştirel
  slightly cross : hafifçe çapraz
  slightly crowded : biraz kalabalık
  slightly cruel : biraz acımasız
  slightly curious : biraz meraklı
  slightly curly : hafif kıvırcık
  slightly cynical : biraz sinik
  slightly damp : hafif nemli
  slightly dangerous : biraz tehlikeli
  slightly daring : biraz gözüpek
  slightly dark : biraz karanlık
  slightly dated : biraz tarihli
  slightly dazed : hafiften sersemlemiş
  slightly deaf : biraz sağır
  slightly defective : biraz bozuk
  slightly defensive : biraz savunmacı
  slightly deficient : biraz eksik
  slightly deformed : biraz deforme olmuş
  slightly degrading : biraz aşağılayıcı
  slightly dejected : hafifçe keyifsiz
  slightly depressed : biraz depresif
  slightly depressing : biraz iç karartıcı
  slightly deranged : biraz dengesiz
  slightly desperate : biraz çaresiz
  slightly despondent : biraz umutsuz
  slightly detached : biraz mesafeli
  slightly different : biraz farklı
  slightly difficult : biraz zor
  slightly dirty : biraz kirli
  slightly disadvantaged : biraz dezavantajlı
  slightly disappointed : biraz hayal kırıklığına uğradım
  slightly disappointing : biraz hayal kırıklığı
  slightly disapproving : biraz onaylamayan
  slightly disconcerting : biraz telaşlı
  slightly disgusted : biraz iğrenmiş
  slightly disillusioned : biraz hayal kırıklığına uğramış, üzgün
  slightly dismissive : biraz küçümseyici
  slightly disorganized : biraz dağınık
  slightly disreputable : biraz itibarsız
  slightly dissatisfied : biraz tatminsiz
  slightly distant : biraz uzak
  slightly distasteful : biraz tatsız
  slightly distracted : biraz dikkati dağılmış
  slightly disturbed : biraz rahatsız olmuş
  slightly disturbing : biraz rahatsız edici
  slightly doubtful : biraz şüpheli
  slightly drunk : biraz sarhoş
  slightly dry : biraz kuru
  slightly dubious : biraz şüpheli
  slightly dull : biraz donuk
  slightly early : biraz erken
  slightly eccentric : biraz eksantrik
  slightly edgy : biraz sinirli
  slightly eerie : biraz ürkütücü
  slightly embarrassed : biraz utanmış
  slightly embarrassing : biraz utanç verici
  slightly enigmatic : biraz esrarengiz
  slightly envious : biraz kıskanç
  slightly erratic : biraz kararsız
  slightly excessive : biraz aşırı
  slightly excited : biraz heyecanlı
  slightly expensive : biraz pahalı
  slightly extravagant : biraz abartılı
  slightly FALSE : biraz yanlış
  slightly far-fetched : biraz inanılmaz; biraz zoraki
  slightly fast : biraz hızlı
  slightly fearful : biraz korkmuş
  slightly fed up : biraz bıkmış
  slightly fickle : biraz vefasız
  slightly fishy : biraz şüpheli
  slightly flattered : biraz pohpohlanmış
  slightly flawed : biraz kusurlu
  slightly flushed : biraz (yüzü) kızarmış
  slightly foolish : biraz aptal
  slightly foreign : biraz yabancı
  slightly formidable : biraz zorlu
  slightly frantic : biraz çılgınca
  slightly frightened : biraz korkmuş
  slightly frightening : biraz korkutucu
  slightly frustrated : biraz sinirli
  slightly frustrating : biraz sinir bozucu
  slightly funny : biraz komik
  slightly furtive : biraz sinsi
  slightly fuzzy : biraz bulanık
  slightly giddy : biraz havai
  slightly grey : biraz gri
  slightly guilty : biraz suçlu
  slightly handicapped : biraz özürlü
  slightly hard : biraz sert
  slightly harsh : biraz sert
  slightly hazy : biraz puslu
  slightly hoarse : biraz boğuk
  slightly homesick : biraz vatanını özleyen
  slightly hot : biraz sıcak
  slightly humorous : biraz esprili
  slightly hungry : biraz aç
  slightly hurt : biraz acı
  slightly hysterical : biraz histerik
  slightly ill : Biraz hasta
  slightly illogical : biraz mantıksız
  slightly immature : biraz olgunlaşmamış
  slightly impatient : biraz sabırsız
  slightly imperfect : biraz kusurlu
  slightly impersonal : biraz kişiliksiz
  slightly impressed : biraz etkilenmiş
  slightly inaccurate : biraz yanlış
  slightly inclined : hafifçe eğimli
  slightly incongruous : biraz saçma, acayip
  slightly inconvenient : biraz uygunsuz
  slightly indignant : birazcık öfkeli, içerlemiş
  slightly inferior : biraz daha aşağı
  slightly inhibited : biraz çekingen
  slightly injured : hafif yaralanmış
  slightly insane : biraz çıldırmış
  slightly insecure : biraz güvensiz
  slightly insensitive : biraz duyarsız
  slightly insulting : biraz küçümseyici/aşağılayıcı
  slightly ironic : biraz ironik
  slightly irregular : biraz düzensiz
  slightly irresponsible : biraz sorumsuz
  slightly irritated : biraz rahatsız olmuş
  slightly irritating : biraz rahatsız edici
  slightly jealous : biraz kıskanç
  slightly lacking : biraz eksik
  slightly lame : hafif topal
  slightly late : biraz geç
  slightly lazy : biraz tembel
  slightly light-headed : hafif başlı
  slightly limited : biraz sınırlı
  slightly loaded : hafif yüklü
  slightly lonely : biraz yalnız
  slightly long : biraz uzun
  slightly loose : biraz gevşek
  slightly low : biraz alçak
  slightly mad : biraz deli
  slightly mean : hafif huysuz; zalim
  slightly menacing : biraz tehditkar
  slightly misleading : biraz/hafif derecede yanıltıcı
  slightly moist : biraz nemli
  slightly muddled : biraz çamurlu
  slightly muddy : biraz çamurlu
  slightly muted : biraz sessiz
  slightly naive : biraz naif
  slightly narrow : biraz dar
  slightly negative : biraz olumsuz
  slightly nervous : biraz gergin
  slightly noisy : biraz gürültülü
  slightly obvious : biraz açık
  slightly odd : biraz tuhaf
  slightly off-putting : biraz itici
  slightly oily : hafif yağlı
  slightly old-fashioned : biraz eski moda
  slightly one-sided : hafif tek taraflı
  slightly opaque : biraz opak
  slightly open : biraz açık
  slightly optimistic : biraz iyimser
  slightly overdrawn : biraz abartılmış
  slightly overweight : hafif kilolu
  slightly pained : biraz kederli
  slightly painful : biraz ağrılı
  slightly pale : biraz solgun
  slightly patchy : biraz düzensiz, baştan savma
  slightly patronizing : biraz patronluk
  slightly peculiar : biraz tuhaf
  slightly peeved : hafif huysuz, sinirlendirilmiş
  slightly perplexed : biraz kafası karışmış
  slightly perverse : biraz huysuz, inatçı
  slightly pointless : biraz anlamsız
  slightly prejudiced : biraz ön yargılı
  slightly preoccupied : biraz dalgın, endişeli
  slightly purple : biraz ahlaksız
  slightly puzzled : biraz şaşkın
  slightly radioactive : hafif radyoaktif
  slightly red : biraz kırmızı
  slightly relieved : biraz rahatlamış
  slightly reluctant : biraz isteksiz
  slightly reminiscent : biraz anımsatan
  slightly repellent : biraz itici
  slightly repetitive : biraz tekrarlayan
  slightly repressed : hafifçe bastırılmış
  slightly repulsive : biraz itici
  slightly resentful : biraz kızgın
  slightly retarded : biraz gecikmiş
  slightly ridiculous : biraz saçma
  slightly risky : biraz riskli
  slightly rounded : hafif yuvarlak
  slightly rude : hafif kaba
  slightly sad : biraz üzgün
  slightly sarcastic : biraz alaylı
  slightly scared : biraz korkmuş
  slightly sceptical : biraz şüpheci
  slightly self-conscious : biraz kendine güvenen
  slightly selfish : biraz bencil
  slightly sensitive : biraz hassas
  slightly shaken : hafif sarsılmış
  slightly shaky : biraz titrek
  slightly shocked : biraz şok
  slightly shocking : biraz şok edici
  slightly short : biraz kısa
  slightly shy : biraz utangaç
  slightly silly : biraz aptalca
  slightly simplistic : biraz basit
  slightly sinister : biraz uğursuz
  slightly slack : biraz gevşek, laçka
  slightly sleepy : biraz uykulu
  slightly slimy : biraz iğrenç
  slightly slippery : biraz kaygan
  slightly slow : biraz yavaş
  slightly small : biraz küçük
  slightly smug : biraz kendini beğenmiş
  slightly soft : biraz yumuşak
  slightly soluble : biraz halledilebilir
  slightly sorry : biraz üzgün
  slightly sour : biraz ekşi
  slightly spicy : biraz baharatlı
  slightly spooky : biraz ürkütücü
  slightly stale : biraz bayat
  slightly startled : biraz korkmuş
  slightly sticky : biraz yapış yapış; inatçı
  slightly stiff : biraz sert
  slightly strained : biraz gergin
  slightly strange : biraz garip
  slightly stressed : biraz stresli
  slightly stressful : biraz stresli
  slightly stunned : biraz serseme dönmüş
  slightly stupid : biraz aptal
  slightly subdued : biraz uslu
  slightly superior : biraz üstün
  slightly surprised : biraz şaşırmış
  slightly surprising : biraz şaşırtıcı
  slightly suspect : biraz şüpheli
  slightly suspicious : biraz şüpheli
  slightly sweaty : biraz terli
  slightly sweet : biraz tatlı
  slightly swollen : hafif şişmiş
  slightly tame : biraz uysal
  slightly tanned : biraz bronzlaşmış
  slightly tearful : biraz ağlamaklı
  slightly technical : biraz teknik
  slightly tedious : biraz sıkıcı
  slightly temperamental : biraz değişken
  slightly tender : biraz hassas
  slightly tense : biraz gergin
  slightly thin : biraz ince
  slightly threadbare : biraz yıpranmış
  slightly tight : biraz sıkı
  slightly tired : biraz yorgun
  slightly tough : biraz sert
  slightly transparent : biraz saydam
  slightly troubled : biraz sorunlu
  slightly unbalanced : biraz dengesiz
  slightly uncertain : biraz belirsiz
  slightly uncomfortable : biraz rahatsız edici
  slightly undignified : biraz onursuz
  slightly undone : biraz mahvolmuş
  slightly uneasy : biraz huzursuz
  slightly unfair : biraz haksızlık
  slightly unfit : biraz formda olmayan
  slightly unhappy : biraz mutsuz
  slightly unlikely : biraz ihtimal dışı
  slightly unlucky : biraz şanssız
  slightly unnatural : biraz doğal olmayan
  slightly unorthodox : biraz alışılmışın dışında
  slightly unpleasant : biraz tatsız
  slightly unreal : biraz gerçekdışı
  slightly unreasonable : biraz mantıksız
  slightly unsure : biraz belirsizlik
  slightly untidy : biraz düzensiz
  slightly unusual : birazcık sıra dışı
  slightly upset : biraz üzgün
  slightly uptight : biraz gergin
  slightly vague : biraz belirsiz
  slightly warm : biraz ılık
  slightly wary : biraz temkinli
  slightly weak : biraz zayıf
  slightly weary : biraz yorgun
  slightly weird : biraz garip
  slightly wet : hafif nemli
  slightly wild : biraz kontrolden çıkmış/kendini kaybetmiş (öfkeden)
  slightly wobbly : hafifçe titrek
  slightly worried : biraz endişeli
  slightly worrying : biraz endişe verici
  slightly worse : biraz daha kötü
  slightly wrinkled : biraz buruşuk
  ache slightly : hafifçe ağrıyor
  adjust slightly : biraz ayarlamak
  affect slightly : biraz etkilemek
  aggravate slightly : biraz ağırlaştırmak
  alter slightly : biraz değiştirmek
  bend slightly : biraz eğilmek
  blush slightly : biraz kızarmak
  bob slightly : biraz harekey etmek
  bow slightly : biraz reverans yapmak
  brighten slightly : biraz aydınlatmak
  change slightly : biraz değiştirmek
  chuckle slightly : biraz kıkırdamak
  concern slightly : biraz endişelenmek
  confuse slightly : biraz karıştırmak
  cool slightly : biraz serin
  cough slightly : hafif öksürmek
  creak slightly : biraz gıcırdamak
  crease slightly : biraz buruşturmak
  crush slightly : biraz ezmek
  curl slightly : biraz kıvırmak
  curve slightly : biraz bükülmek
  damage slightly : hafif hasar
  decline slightly : biraz azalmak
  decrease slightly : hafifçe azalmak
  delay slightly : biraz gecikmek
  dent slightly : biraz çökertmek
  deviate slightly : biraz sapmak
  differ slightly : biraz farklılık göstermek
  dilute slightly : biraz seyreltmek
  dip slightly : biraz daldırmak
  distort slightly : biraz çarpıtma
  diverge slightly : biraz uzaklaşmak, sapmak
  drop slightly : biraz düşürmek
  ease slightly : biraz rahatlamak
  echo slightly : biraz yankılanmak
  enlarge slightly : biraz büyütmek
  exaggerate slightly : biraz abartmak
  exceed slightly : biraz aşmak
  fall slightly : biraz düşmek
  falter slightly : biraz bocalamak, düşmek
  favour slightly : biraz iyilik
  fidget slightly : biraz kıpırdanmak
  flicker slightly : biraz alevlenmek
  flinch slightly : hafifçe kaçınmak
  flush slightly : biraz yıkamak
  frown slightly : biraz kaşlarını
  gape slightly : birazcık gape
  grimace slightly : biraz yüz buruşturma
  grin slightly : biraz sırıtmak
  groan slightly : inat biraz
  grow slightly : biraz büyümek
  growl slightly : biraz growl
  hesitate slightly : biraz tereddüt etmek
  hurt slightly : biraz acı
  illuminate slightly : biraz aydınla
  improve slightly : biraz iyileşmek
  incline slightly : hafifçe eğmek
  increase slightly : Biraz arttır
  influence slightly : biraz etkilemek
  inhibit slightly : hafifçe engellemek
  injure slightly : hafif yaralamak
  irritate slightly : biraz tahriş
  jump slightly : biraz atla
  laugh slightly : biraz gül
  leak slightly : biraz sızıntı
  lean slightly : biraz yalın
  lift slightly : biraz/hafifçe kaldırmak
  limp slightly : biraz gevşek
  lurch slightly : hafifçe kırılmak
  moan slightly : biraz inilti
  modify slightly : biraz değiştir
  narrow slightly : biraz dar
  nod slightly : biraz başını salla
  obscure slightly : biraz belirsiz
  offend slightly : biraz rahatsız etmek
  outnumber slightly : biraz sayıca az
  overlap slightly : biraz örtüşüyor
  pant slightly : biraz pantolon
  perspire slightly : biraz terletmek
  pout slightly : biraz pout
  prefer slightly : biraz tercih ederim
  rain slightly : biraz yağmur
  recede slightly : biraz çekilmek
  recoil slightly : biraz geri tepme
  reduce slightly : biraz azaltmak
  refine slightly : biraz hassaslaştır
  relax slightly : biraz rahatla
  revise slightly : biraz revize
  rise slightly : biraz yükselmek
  rock slightly : biraz kaya
  roll slightly : biraz yuvarla
  rustle slightly : biraz hışırtı
  sadden slightly : biraz üzmek
  sag slightly : biraz sarkmak
  scowl slightly : biraz kaş çatma
  shake slightly : biraz sallamak
  shift slightly : biraz değiş
  shiver slightly : biraz titreme
  shorten slightly : biraz kısalt
  shrink slightly : biraz küçültmek
  shrug slightly : hafifçe silkmek
  shudder slightly : biraz titreme
  simplify slightly : biraz basitleştirmek
  slacken slightly : biraz gevşet
  slope slightly : hafif eğim
  slow slightly : biraz yavaşlamak
  smack slightly : biraz şaplak
  smell slightly : biraz koklamak
  smile slightly : biraz gülümse
  soften slightly : biraz yumuşatmak
  spoil slightly : biraz yağmalamak
  stagger slightly : biraz stagger
  stir slightly : biraz karıştır
  stumble slightly : biraz yanılmak
  subside slightly : biraz alçak
  surprise slightly : biraz sürpriz
  sway slightly : biraz sallan
  sweat slightly : biraz ter
  swell slightly : biraz şiş
  tarnish slightly : biraz kararmaz
  taste slightly : biraz tadın
  tighten slightly : biraz sıkın
  tilt slightly : biraz eğmek
  trail slightly : biraz iz
  tremble slightly : biraz titremeye
  twist slightly : biraz bük
  twitch slightly : biraz seğirme
  underestimate slightly : birazcık küçümsemek
  vary slightly : az değişiklik gösteriyor
  vibrate slightly : biraz titreşim
  warm slightly : biraz ılık
  wave slightly : biraz dalga
  weaken slightly : biraz zayıfla(t)mak
  wet slightly : biraz ıslak
  whimper slightly : biraz sızlanmak
  widen slightly : biraz genişlet
  wince slightly : hafifçe kıvır
  worry slightly : biraz endişe
  wound slightly : biraz sarılı
  slightly higher : hafif derecede daha yüksek
  Daha az gör