Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Soaring ne demek?

Soaring ne demek? Soaring ne anlama gelir? Soaring İngilizce örnek cümle. Soaring eş anlamlıları.

  soar (v)

  yükselmek

  fırlamak

  Soaring (v) ingilizce örnek cümle

  The sun beat down and temperatures soared into the 30s.

  Güneş kavuruyor ve sıcaklıklar 30'lara kadar yükseldi.

  uçmak

  süzülmek, yükselmek

  Soaring (v) ingilizce örnek cümle

  The plane soared through the air just above the clouds.

  Uçak bulutların hemen üzerinde havada süzüldü.

  An eagle was soaring high up in the air.

  Bir kartal havada süzülüyordu.

  Soaring (adj) Collocations

  attendance may soar : katılım hızla yükselebilir
  ball may soar : top fırlayabilir
  bird may soar : kuş havada süzülebilir
  confidence may soar : güven artabilir
  cost may soar : maliyet yükselebilir
  16 Örnek daha
  deficit may soar : açık artabilir
  eagle may soar : kartal uçabilir
  investment may soar : yatırım hızla yükselebilir
  level may soar : seviye hızla yükselebilir
  mountain may soar : dağ dimdik yükselebilir
  popularity may soar : popülerlik artabilir
  price may soar : fiyat hızla yükselebilir
  productivity may soar : verimlilik hızla yükselebilir
  profit may soar : kâr hızla yükselebilir
  rate may soar : oran yükselebilir
  rating may soar : derece hızla yükselebilir
  sale may soar : satış hızla yükselebilir
  stock may soar : stok yükselebilir
  temperature may soar : sıcaklık yükselebilir
  unemployment may soar : işsizlik yükselebilir
  vulture may soar : akbaba havada süzülebilir
  Daha az gör
  soaring (adj)

  yükselen

  Soaring (adj) Collocations

  soaring cost : yükselen maliyet
  soaring deficit : yükselen açığı
  soaring demand : yükselen talep