Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Social ne demek?

Social ne demek? Social ne anlama gelir? Social İngilizce örnek cümle. Social eş anlamlıları.

  social (adj)

  toplumsal

  sosyal

  Social (adj) ingilizce örnek cümle

  Social customs vary from country to country.

  Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

  Social (adj) Collocations

  social acceptance : toplumsal kabul
  social activity : sosyal etkinlik
  social adjustment : sosyal uyum
  social advance : sosyal avans
  social advancement : sosyal ilerleme
  152 Örnek daha
  social advantage : sosyal avantaj
  social amenity : sosyal olanak
  social animal : sosyal hayvan
  social aspect : sosyal yön/özellik
  social attitudes : sosyal tutumlar
  social attribute : sosyal özellik
  social awareness : toplumsal bilinç
  social background : sosyal geçmiş
  social balance : sosyal denge
  social behaviour : sosyal davranış
  social capital : toplum sermayesi
  social cause : sosyal neden
  social change : sosyal değişim
  social circumstances : sosyal durumlar
  social class : sosyal sınıf
  social comment : sosyal yorum
  social commitment : sosyal sorumluluk
  social competence : sosyal yeterlilik
  social composition : sosyal kompozisyon
  social condition : sosyal durum
  social conflict : sosyal çatışma
  social conscience : toplumsal vicdan
  social consequences : sosyal sonuçlar
  social context : sosyal bağlam
  social cost : sosyal maliyet
  social creature : sosyal canlı
  social critic : sosyal eleştirmen
  social custom : sosyal gelenek
  social demand : sosyal talep
  social development : sosyal gelişim
  social difference : toplumsal fark
  social dilemma : sosyal ikilem
  social dimension : sosyal boyut
  social discrimination : toplumsal ayrımcılık
  social disorder : sosyal bozukluk
  social disruption : sosyal bozulma
  social distribution : sosyal dağıtım
  social disturbance : sosyal rahatsızlık
  social divide : sosyal bölünme/uçurum
  social division : sosyal bölünme
  social elite : sosyal elit
  social environment : sosyal çevre
  social equality : sosyal eşitlik
  social event : sosyal olay
  social evolution : sosyal evrim
  social exclusion : sosyal dışlanma
  social expectations : toplumsal beklentiler
  social expenditure : sosyal harcama
  social explosion : sosyal patlama
  social fabric : sosyal doku
  social factors : toplum faktörü
  social framework : sosyal çerçeve
  social function : toplumsal işlev
  social gathering : sosyal toplantı
  social grievance : toplumsal şikayet
  social group : sosyal grup
  social harmony : sosyal uyum
  social hierarchy : toplumsal hiyerarşi
  social historian : sosyal tarihçi
  social history : sosyal tarih
  social identity : toplumsal kimlik
  social impact : sosyal etki
  social implication : sosyal çıkarım
  social importance : sosyal önem
  social improvement : sosyal gelişme
  social indicator : sosyal gösterge
  social inequality : sosyal eşitsizlik
  social influence : toplumsal etki
  social information : toplumsal bilgi
  social injustice : toplumsal adaletsizlik
  social instability : sosyal istikrarsızlık
  social institution : sosyal kurum
  social integration : toplumsal bütünleşme
  social interaction : sosyal etkileşim
  social isolation : sosyal soyutlanma
  social issue : toplumsal mesele
  social justice : sosyal adalet
  social legislation : sosyal mevzuat
  social life : sosyal hayat
  social mobility : sosyal hareketlilik
  social movement : toplumsal hareket
  social need : sosyal gereksinim
  social network : sosyal ağ
  social norm : toplumsal kural
  social obligation : sosyal yükümlülük
  social order : toplumsal düzen
  social organization : sosyal örgüt
  social origin : sosyal köken
  social perspective : sosyal bakış açısı
  social phenomenon : sosyal olay
  social philosopher : sosyal filozof
  social phobia : sosyal fobi
  social policy : sosyal politika
  social politeness : sosyal nezaket
  social prejudice : sosyal önyargı
  social pressure : sosyal baskı
  social problem : toplumsal sorun
  social process : sosyal süreç
  social psychologist : sosyal psikolog
  social purpose : sosyal amaç/ işlev
  social realm : sosyal alan
  social reason : sosyal sebep
  social recognition : sosyal tanıma
  social reconstruction : sosyal yeniden yapılanma
  social reform : sosyal reform/yenilik
  social relation : sosyal ilişki
  social relationship : toplumsal ilişki
  social research : sosyal araştırma
  social responsibility : sosyal sorumluluk
  social restraint : sosyal kısıtlama
  social revolution : sosyal devrim
  social role : sosyal rol
  social rule : toplumsal kural
  social scale : sosyal ölçek
  social science : sosyal bilim
  social scientist : sosyal bilimci
  social service : sosyal hizmet
  social setting : sosyal ortam
  social significance : sosyal önem
  social situation : sosyal durum
  social skill : sosyal beceri
  social solidarity : sosyal dayanışma
  social space : sosyal alan
  social spending : sosyal harcama
  social sphere : sosyal çevre
  social status : sosyal statü
  social stress : sosyal stres
  social strife : sosyal çatışma
  social structure : sosyal yapı
  social superiority : sosyal üstünlük
  social support : sosyal destek
  social system : sosyal sistem
  social tension : toplumsal gerginlik
  social theory : sosyal teori
  social tie : sosyal bağ
  social transformation : toplumsal dönüşüm
  social trend : sosyal eğilim
  social trust : sosyal güven
  social turmoil : sosyal kargaşa
  social unrest : toplumsal huzursuzluk
  social welfare : toplumsal refah
  social well-being : sosyal refah
  social work : sosyal hizmet
  social worker : sosyal hizmet uzmanı
  social world : sosyal dünya
  social construct : sosyal yapı
  social contact : sosyal temas
  social democracy : sosyal demokrasi
  social media : sosyal medya
  social studies teacher : sosyal bilgiler öğretmeni
  social withdrawal : sosyal içe dönüklük
  social bond : sosyal bağ
  Daha az gör