Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Source ne demek?

Source ne demek? Source ne anlama gelir? Source İngilizce örnek cümle. Source eş anlamlıları.

  source (v)

  tedarik etmek

  almak
  source (n)

  kaynak

  memba, köken

  Source (n) ingilizce örnek cümle

  We must develop the renewable energy sources.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeliyiz.

  Beans are an excellent source of antioxidants.

  Fasulye mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.

  Eggs are good sources of protein.

  Yumurta iyi bir protein kaynağıdır.

  Source (n) Collocations

  source may claim : kaynak iddia edebilir
  source may deny : kaynak inkar edebilir
  source may describe : kaynak anlatabilir
  source may disclose : kaynak (kamuya) açıklanabilir
  source may indicate : kaynak belirtebilir
  64 Örnek daha
  source may report : kaynak bildirebilir
  source may reveal : kaynak ortaya çıkarabilir
  source may say : kaynak ifade edebilir
  source may suggest : kaynak gösterebilir/anlatabilir
  source may tell : kaynak söyleyebilir
  cite source : alıntı kaynağı
  constitute source : kaynak oluşturmak
  find source : kaynağı bulmak
  identify source : kaynağı tanımlamak
  protect source : kaynağı korumak
  provide source : kaynak sağlamak
  reveal source : kaynağı ortaya çıkarmak
  additional source : ek kaynak
  alternative source : alternatif kaynak
  cheap source : ucuz kaynak
  confidential source : gizli kaynak
  constant source : sabit kaynak
  different source : farklı kaynak
  good source : iyi kaynak
  great source : büyük kaynak
  historical source : tarihsel kaynak
  important source : önemli kaynak
  invaluable source : paha biçilmez kaynak
  large source : büyük kaynak
  light source : ışık kaynağı
  likely source : olası kaynak
  main source : ana kaynak
  major source : temel kaynak
  military source : askeri kaynak
  multiple sources : çoklu kaynaklar
  natural source : doğal kaynak
  new source : yeni kaynak
  original source : özgün kaynak
  potential source : olası kaynak
  primary source : birincil/ana kaynak
  principal source : temel kaynak
  reliable source : güvenilir kaynak
  renewable source : yenilenebilir kaynak
  rich source : zengin kaynak
  secondary source : ikincil kaynak
  several source : birkaç kaynak
  single source : tek kaynak
  sustainable source : sürdürülebilir kaynak
  unnamed source : adsız kaynak
  unreliable source : güvenilmez kaynak
  useful source : faydalı kaynak
  valuable source : değerli kaynak
  various source : çeşitli kaynak
  written source : yazılı kaynak
  foreign source : dış kaynak
  outside source : dış kaynak
  external source : dış kaynak
  excellent source : mükemmel kaynak
  become source : kaynak olmak
  common source : ortak kaynak
  key source : kilit kaynak
  possible source : olası kaynak
  source material : kaynak madde
  use source : kaynak kullanmak
  food source : besin kaynağı
  find out source : kaynağını bulmak
  source of energy : enerji kaynağı
  source of income : gelir kaynağı
  inexhaustible source : tükenmez kaynak
  Daha az gör

  Source (n) Preposition Kullanımları

  according to sources : kaynaklara göre
  at source : kaynağında
  source of : ...nın kaynağı