Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Sovereignty ne demek?

Sovereignty ne demek? Sovereignty ne anlama gelir? Sovereignty İngilizce örnek cümle. Sovereignty eş anlamlıları.

  sovereignty (n)

  egemenlik

  hükümranlık, hükümdarlık, özerklik

  Sovereignty (n) ingilizce örnek cümle

  April 23 National Sovereignty and Children's Day

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  The Japanese fought heroically to defend their homeland’s sovereignty.

  Japonlar, vatanlarının egemenliğini savunmak için kahramanca savaştı.

  Sovereignty (n) Collocations

  sovereignty may reside : egemenlik olabilir
  cede sovereignty : egemenliği kaybetmek
  claim sovereignty : egemenlik iddia etmek
  defend sovereignty : egemenliği korumak
  establish sovereignty : egemenlik kurmak
  31 Örnek daha
  give sovereignty : egemenlik vermek
  grant sovereignty : hibe egemenliği
  have sovereignty : egemenlik yapmak
  recognize sovereignty : egemenliği tanımak
  relinquish sovereignty : hükumdarlıktan el çekmek
  respect sovereignty : egemenliğe saygı
  share sovereignty : egemenliği paylaşmak
  surrender sovereignty : egemenliği teslim etmek
  threaten sovereignty : egemenliği tehdit etmek
  transfer sovereignty : transfer egemenliği
  violate sovereignty : egemenliği ihlal etmek
  absolute sovereignty : mutlak egemenlik
  joint sovereignty : ortak egemenlik
  legal sovereignty : yasal egemenlik
  limited sovereignty : sınırlı egemenlik
  national sovereignty : ulusal egemenlik
  parliamentary sovereignty : parlamenter egemenlik
  political sovereignty : siyasi egemenlik
  popular sovereignty : halk egemenliği, halk iradesi
  shared sovereignty : ortak egemenlik
  state sovereignty : devlet egemenliği
  Territorial sovereignty : bölgesel egemenlik
  tribal sovereignty : kabile egemenliği
  unlimited sovereignty : sınırsız egemenlik
  full sovereignty : tam egemenlik
  economic sovereignty : ekonomik egemenlik
  give up sovereignty : egemenlikten vazgeçmek
  give up sovereignty : egemenlikten vazgeçmek
  turn over sovereignty : egemenliği devretmek
  sovereignty may reside in : egemenlik bulunabilir (bir yerde)
  sovereignty may reside with : egemenlik ikamet edebilir
  Daha az gör

  Sovereignty (n) Preposition Kullanımları

  sovereignty over : ... üzerinde egemenlik