Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Specialized ne demek?

Specialized ne demek? Specialized ne anlama gelir? Specialized İngilizce örnek cümle. Specialized eş anlamlıları.

  specialize (v)

  uzmanlaşmak

  ihtisas yapmak, uzman olmak

  Specialized (v) ingilizce örnek cümle

  That psychiatrist specialized in eating disorders.

  Bu psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaştı.

  He decided to specialize in physics at college.

  Üniversitede fizik alanında uzmanlaşmaya karar verdi.

  Graduate students specialize in a particular field of study.

  Yüksek lisans öğrencileri belirli bir çalışma alanında uzmanlaşırlar.

  Specialized (adj) Collocations

  journalist may specialize : gazeteci uzmanlaşabilir

  Specialized (adj) Preposition Kullanımları

  specialize in : ...da uzmanlaşmak
  specialized (adj)

  uzman

  uzmanlaşmış

  Specialized (adj) ingilizce örnek cümle

  This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.

  Bu tür uzmanlık bilgisinin günlük yaşamla çok az ilgisi vardır.

  Specialized (adj) Collocations

  highly specialized : oldukça uzman
  specialized equipment : özel tasarlanmış ekipman
  specialized field : uzmanlık alanı
  specialized journal : uzman dergisi
  become specialized : uzmanlaşmak

  Specialized (adj) Preposition Kullanımları

  specialized for : ... için özelleşmiş
  specialized in : ...da uzman

  Specialized ile Bağlantılı Kelimeler