Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Spine ne demek?

Spine ne demek? Spine ne anlama gelir? Spine İngilizce örnek cümle. Spine eş anlamlıları.

  spine (n)

  omurga

  bel kemiği

  Spine (n) ingilizce örnek cümle

  One of the bullets damaged his spine.

  Mermilerden biri omurgasına zarar verdi.

  Spine is made up of small bones, called vertebrae.

  Omurga, omur adı verilen küçük kemiklerden oluşur.

  sırt (kitap)

  Spine (n) ingilizce örnek cümle

  The vast majority of books in bookstores are displayed 'spine out' due to limited shelf space.

  Kitapçılarda kitapların büyük çoğunluğu, sınırlı raf alanından dolayı sırtı öne gelecek şekilde sergilenir.

  Usually, the title and writer's name are printed on the spine of a book.

  Genellikle, kitabın ve yazarın adı, kitabın sırtına basılır.

  diken

  Spine (n) ingilizce örnek cümle

  A hedgehog's body is covered with sharp spines.

  Kirpilerin gövdesi keskin dikenlerle kaplıdır.

  The spines of cacti are actually modified leaves.

  Kaktüslerin dikenleri aslında değişime uğramış yapraklardır.

  Spine (n) Collocations

  bend spine : omurgayı eğmek
  break spine : omurgayı kırmak
  curve spine : omurgayı eğmek
  damage spine : omurgaya hasar vermek
  form spine : omurgasını oluşturmak (mecaz)
  11 Örnek daha
  grow a spine : güven ya da cesaret kazanmak
  straighten spine : omurgayı düzleştirmek
  lumbar spine : bel omuru
  poisonous spine : zehirli diken
  sharp spine : keskin diken
  venomous spine : zehirli diken
  fine spine : ince diken
  fractured spine : çatlak omurga
  cervical spine : boyun omuru
  curvature of the spine : omurga eğriliği
  cactus spine : kaktüs dikeni
  Daha az gör