Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Spread ne demek?

Spread ne demek? Spread ne anlama gelir? Spread İngilizce örnek cümle. Spread eş anlamlıları.

  spread (v)

  yayılmak

  yaymak, dağıtmak, saçmak

  Spread (v) ingilizce örnek cümle

  The discovery of the magnetic compass spread to Europe from China.

  Manyetik pusulanın keşfi Çin'den Avrupa'ya yayıldı.

  The forest fire began to spread in all directions.

  Orman yangını her yöne yayılmaya başladı.

  The disease is spreading, and all children under five are at risk.

  Hastalık yayılıyor ve beş yaşın altındaki tüm çocuklar risk altında.

  His cancer has spread beyond the head and neck region.

  Kanseri baş ve boyun bölgesinin ötesine yayılmış.

  Spread (n) Collocations

  awareness may spread : farkındalık yayılabilir
  blaze may spread : alev yayılabilir
  blood may spread : kan yayılabilir
  blush may spread : kızarıklık yayılabilir
  butter may spread : tereyağı sürülebilir
  57 Örnek daha
  cancer may spread : kanser yayılabilir
  crack may spread : çatlak yayılabilir
  discontent may spread : hoşnutsuzluk yayılabilir
  disease may spread : hastalık yayılabilir
  effect may spread : etkisi yayılabilir
  epidemic may spread : salgın yayılabilir
  fame may spread : ün artabilir
  fire may spread : yangın yayılabilir
  flame may spread : alev yayılabilir
  flush may spread : kızarıklık yayılabilir
  infection may spread : enfeksiyon yayılabilir
  mosquito may spread : sivrisinek yayabilir
  news may spread : haberler yayılabilir
  panic may spread : panik yayılabilir
  plague may spread : veba yayılabilir
  rash may spread : döküntü yayılabilir
  religion may spread : din yayılabilir
  revolt may spread : isyan yayılabilir
  revolution may spread : devrim yayılabilir
  ripple may spread : küçük dalga yayılabilir
  rumour may spread : söylenti yayılabilir
  sensation may spread : duyum yayılabilir
  silence may spread : sessizlik yayılabilir
  smile may spread : gülümseme yayılabilir
  stain may spread : leke yayılabilir
  story may spread : hikaye yayılabilir
  strike may spread : grev yayılabilir
  violence may spread : şiddet yayılabilir
  virus may spread : virüs yayılabilir
  war may spread : savaş yayılabilir
  warmth may spread : sıcaklık yayılabilir
  weed may spread : ot yayılabilir
  word may spread : söz yayılabilir
  spread butter : yağ sürmek
  spread cost : maliyeti yaymak
  spread disease : hastalığı yaymak/saçmak
  spread germ : mikrop yaymak
  spread infection : enfeksiyon yaymak
  spread jam : reçel sürmek
  spread jelly : marmelat sürmek
  spread knowledge : bilgiyi yaymak
  spread news : haber yaymak
  spread poison : zehir yaymak
  spread risk : riski yaymak
  spread seed : tohum atmak
  spread virus : virüs yaymak
  spread word : haberi/gelişmeyi yaymak
  spread easily : kolayca yayılmak
  spread equally : eşit şekilde yayılmak
  spread evenly : eşit yayılmak
  spread fast : hızlıca yayılmak
  spread gradually : yavaş yavaş yayılmak
  spread quickly : hızla yay(ıl)mak
  spread rapidly : hızla yayılmak
  spread slowly : yavaşça yay(ıl)mak
  spread unevenly : düzensiz yaymak
  spread widely : geniş bir şekilde yayılmak
  Daha az gör

  Spread (n) Preposition Kullanımları

  spread across : ... boyunca yayılmak
  spread around : ... etrafında yayılmak
  spread between : ... arasında yayılmak
  spread beyond : ... ötesine yayılmak
  spread by : ... ile yayılmak
  9 Örnek daha
  spread into : ... içine yayılmak
  spread on : ...-de yayılmak
  spread over : ... üzerinde yayılmak
  spread through : ... yoluyla yayılmak
  spread throughout : ... boyunca yayılmak
  spread with : ... ile yayılmak
  spread to : ...ya yay(ıl)mak
  spread from : ...den yayılmak
  spread among : ... arasında yayılmak
  Daha az gör
  spread (n)

  yayılma

  yayma, yayılım, dağılma

  Spread (n) ingilizce örnek cümle

  The spread of cancer is called metastasis.

  Kanserin yayılmasına metastaz denir.

  Chinese officials blocked the spread of information about the event.

  Çinli yetkililer olayla ilgili bilgilerin yayılmasını engelledi.

  The spread of television has considerably deprived us of our time for reading.

  Televizyonun yayılması bizi okumaya ayırdığımız zamandan önemli derecede mahrum bıraktı.

  Spread (n) Collocations

  combat spread : yayılma ile mücadele etmek
  limit spread : yayılmayı sınırlandırmak
  prevent spread : yayılmasını önlemek
  reduce spread : yayılmayı azaltmak
  stem spread : yayılmayı durdurmak
  4 Örnek daha
  stop spread : yayılmayı durdurmak / önlemek
  global spread : küresel yayılım
  rapid spread : hızlı yayılım
  slow spread : yavaş yayılma
  Daha az gör

  Spread (n) Preposition Kullanımları

  spread of : ...nın yayılması

  Spread ile Bağlantılı Kelimeler