Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Stereotype ne demek?

Stereotype ne demek? Stereotype ne anlama gelir? Stereotype İngilizce örnek cümle. Stereotype eş anlamlıları.

  stereotype (v)

  kalıba sokmak

  klişe yaratmak
  stereotype (n)

  klişe

  basmakalıp, kalıp yargı

  Stereotype (n) ingilizce örnek cümle

  The stereotype of a Canadian is a person who cuts down trees, and plays hockey.

  Bir Kanadalının klişesi, ağaçları kesen ve hokey oynayan bir kişidir.

  Being an Italian-Canadian woman in Canada I deal with prejudice and stereotypes that are a reflection of my race and ethnicity.

  Kanada'da bir İtalyan-Kanadalı kadın olarak, ırkımın ve etnik kökenimin bir yansıması olan ön yargı ve klişelerle uğraşıyorum.

  Stereotype (n) Collocations

  break stereotype : klişeyi bozmak
  challenge stereotype : basmakalıp görüşü reddetmek
  reinforce stereotype : basmakalıp inanışı/klişeyi güçlendirmek
  common stereotype : yaygın klişe/basmakalıp inanış
  negative stereotype : olumsuz tip
  2 Örnek daha
  racial stereotype : ırksal klişe/kalıp yargı
  gender stereotype : cinsiyet klişesi/yargısı
  Daha az gör

  Stereotype (n) Preposition Kullanımları

  stereotype about : ...hakkında basmakalıp düşünce