Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Strain ne demek?

Strain ne demek? Strain ne anlama gelir? Strain İngilizce örnek cümle. Strain eş anlamlıları.

  strain (v)

  incitmek

  zorlamak, yormak

  Strain (v) ingilizce örnek cümle

  You'll strain your eyes trying to read in this light.

  Bu ışıkta okumaya çalışırken gözlerinizi yoracaksınız.

  çaba harcamak

  güç sarf etmek, gayret etmek, kendini zorlamak

  Strain (v) ingilizce örnek cümle

  Hong Kong may be clean on the surface, but its public services are straining to keep a lid on its rubbish.

  Hong Kong yüzeyde temiz olabilir, ancak kamu hizmetleri çöplerini kontrol altına almak için uğraşıyor.

  She was straining to keep her head above the water.

  Başını suyun üstünde tutmaya çalışıyordu.

  germek

  gerginlik yaratmak, zora sokmak, sıkıntıya sokmak

  Strain (n) Collocations

  ear may strain : kulak gayret edebilir/zorlanabilir
  eye may strain : göz yorgun olabilir
  muscle may strain : Kas gerilerek zorlanabilir
  strain severely : ciddi bir şekilde germek
  strain (n)

  gerginlik

  zorluk, sıkıntı, meşakkat

  Strain (n) ingilizce örnek cümle

  My constant struggle with alcohol is a strain on my marriage.

  Alkolle sürekli mücadelem evliliğimi zorluyor.

  The recent decline in the dollar has put a bigger strain on the economic system.

  Dolarda son dönemde yaşanan düşüş ekonomik sistemi daha da zorladı.

  Ductile metals such as steel or aluminum have high elastic limits and can withstand a great deal of strain before breaking.

  Çelik veya alüminyum gibi esnek metallerin yüksek elastik limitleri vardır ve kırılmadan önce büyük bir gerilime dayanabilirler.

  incinme

  incitme, zorlama, burkulma

  Strain (n) ingilizce örnek cümle

  A strain is an injury or tear to the muscle itself.

  Bir incinme, kasın kendisinde bir yaralanma veya yırtılmadır.

  tür

  cins, suş (mikrobiyoloji), soy

  Strain (n) ingilizce örnek cümle

  Flu viruses mutate every year, and it's common to see several strains of flu during the same season.

  Grip virüsleri her yıl mutasyona uğrar ve aynı mevsim boyunca birkaç grip suşusu (türü) görmek yaygındır.

  Individuals were exposed to a minor strain of smallpox in a controlled environment.

  Bireyler, kontrollü bir ortamda küçük bir çiçek hastalığı türüne maruz kaldılar.

  Strain (n) Collocations

  strain may show : baskı (durumunu vb.) kötüleştirebilir
  strain may tell : gerginlik anlayabilir
  cause strain : zorlamaya sebep olmak
  have strain : zorlamak
  identify strain : gerilimi tanımlamak
  24 Örnek daha
  impose strain : zorlama/ yük/ kuvvet uygulamak
  place strain : yük olmak
  put a strain on : sıkıntı vermek
  reduce strain : gerginliği/yükü azaltmak
  drug-resistant strain : ilaca dirençli tür
  antibiotic-resistant strain : antibiyotik dirençli tür
  bacterial strain : bakteri türü
  bad strain : kötü / ciddi incinme
  great strain : büyük gerginlik
  mental strain : zihinsel gerginlik
  nervous strain : gerilme
  resistant strain : dirençli tür
  slight strain : hafif gerginlik
  terrible strain : feci zorlama
  unbearable strain : dayanılmaz gerilim
  virulent strain : öldürücü tür
  enormous strain : muazzam gerginlik
  emotional strain : duygusal gerginlik
  excessive strain : aşırı gerginlik
  financial strain : finansal gerginlik
  increasing strain : artan gerginlik
  cope with strain : zorlama ile başa çıkmak
  a strain of bacteria : bakterilerin bir türü
  eye strain : göz yorgunluğu
  Daha az gör

  Strain (n) Preposition Kullanımları

  strain on : ... üzerinde yük/gerginlik