Yükleniyor...
Substantially [Adv] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Substantially (Adv) ne demek?

Substantially (Adv) ne anlama gelir? Substantially ne demektir? Substantially İngilizce örnek cümle.

  substantially (adv)

  önemli derecede

  Substantially (adv) Collocations

  substantially better : önemli ölçüde daha iyi
  substantially complete : büyük ölçüde tamamlanmış
  substantially correct : büyük ölçüde doğru
  substantially different : önemli derecede farklı
  substantially identical : büyük ölçüde özdeş
  38 Örnek daha
  substantially intact : büyük ölçüde bozulmamış
  substantially same : büyük ölçüde aynı
  substantially similar : büyük ölçüde benzer
  substantially unchanged : büyük ölçüde değişmemiş
  substantially worse : büyük ölçüde daha kötü
  alter substantially : önemli ölçüde değiştirmek
  benefit substantially : önemli ölçüde faydalanmak
  boost substantially : önemli ölçüde yükseltmek
  change substantially : önemli ölçüde değiştirmek
  contribute substantially : önemli ölçüde katkıda bulunmak
  decline substantially : önemli ölçüde azalmak
  decrease substantially : önemli ölçüde azal(t)mak
  delay substantially : önemli ölçüde gecikmek
  deviate substantially : önemli ölçüde sapmak
  differ substantially : önemli ölçüde farklılaşmak
  drop substantially : önemli ölçüde düşmek
  enhance substantially : önemli ölçüde geliştirmek
  erode substantially : önemli ölçüde aşınmak
  exceed substantially : önemli ölçüde aşmak
  grow substantially : önemli miktarda büyümek
  impair substantially : önemli ölçüde bozmak
  improve substantially : önemli ölçüde geliştirmek
  increase substantially : önemli ölçüde artmak
  influence substantially : önemli ölçüde etkilemek
  limit substantially : önemli derecede sınırlandırmak
  modify substantially : önemli ölçüde değiştirmek
  offset substantially : önemli ölçüde dengelemek
  prejudice substantially : önemli ölçüde önyargıyla karşılamak
  rebuild substantially : önemli ölçüde yeniden inşa etmek
  reduce substantially : önemli ölçüde azaltmak
  revise substantially : önemli ölçüde revize etmek
  rewrite substantially : önemli ölçüde yeniden yazmak
  rise substantially : önemli ölçüde yükselmek
  strengthen substantially : önemli ölçüde güçlendirmek
  underestimate substantially : önemli derecede küçümsemek
  upgrade substantially : önemli ölçüde yükseltmek
  vary substantially : önemli ölçüde değişmek
  weaken substantially : önemli ölçüde zayıfla(t)mak
  Daha az gör