Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Symptom ne demek?

Symptom ne demek? Symptom ne anlama gelir? Symptom İngilizce örnek cümle. Symptom eş anlamlıları.

  symptom (n)

  belirti

  gösterge, işaret, semptom

  Symptom (n) ingilizce örnek cümle

  No cure for the common cold exists, but the symptoms can be treated.

  Soğuk algınlığının tedavisi yoktur, ancak belirtiler tedavi edilebilir.

  The symptoms of Parkinson's disease appear gradually and get worse over time.

  Parkinson hastalığının belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkar ve zamanla kötüleşir.

  Symptom (n) Collocations

  symptom may appear : belirti ortaya çıkabilir
  symptom may arise : semptom ortaya çıkabilir
  symptom may develop : belirti ortaya çıkabilir
  symptom may disappear : belirti kaybolabilir
  symptom may improve : belirti kaybolabilir/düzelebilir
  74 Örnek daha
  symptom may occur : belirti ortaya çıkabilir
  symptom may persist : belirti devam edebilir
  symptom may recur : belirti tekrarlayabilir
  symptom may worsen : belirti kötüleşebilir
  aggravate symptom : belirtiyi şiddetlendirmek
  alleviate symptom : belirtiyi hafifletmek
  cause symptom : belirtiye sebep olmak
  control symptom : semptomu kontrol etmek
  describe symptom : belirtiyi tarif etmek
  detect symptom : semptomu tespit etmek
  develop symptom : belirti gelişmek
  diagnose symptom : semptom teşhis etmek
  display symptom : belirti göstermek
  ease symptom : belirtiyi hafifletmek
  exacerbate symptom : semptomu alevlendirmek
  exhibit symptom : belirti göstermek
  experience symptom : belirti yaşamak/göstermek
  get symptom : semptom almak
  have symptom : semptom var
  identify symptom : semptomu tanımlamak
  ignore symptom : semptomu yoksaymak
  improve symptom : belirtilerri geliştirmek
  interpret symptom : semptomu yorumlamak
  produce symptom : belirti göstermek
  recognize symptom : semptomu tanımak
  reduce symptoms : belirtileri azaltmak
  relieve symptom : belirtileri hafifletmek/azaltmak
  report symptom : semptom bildirmel
  show symptom : belirti göstermek
  suffer symptom : acı çekmek
  suppress symptom : semptomu bastırmak
  treat symptom : belirtiyi tedavi etmek
  recurrent symptom : tekrarlayan semptom
  acute symptom : akut semptom
  abdominal symptom : karın semptomu
  allergic symptom : alerjik semptom
  asthmatic symptom : astım semptomu
  behavioural symptom : davranışsal semptom
  characteristic symptom : tipik belirti
  classic symptom : klasik semptom
  clinical symptom : klinik semptom
  common symptom : yaygın belirti
  depressive symptom : depresif belirti
  intermittent symptom : aralıklı semptom
  menopausal symptom : menopoz semptomu
  mental symptom : zihinsel belirti
  mild symptom : hafif belirti
  minor symptom : küçük semptom
  negative symptom : olumsuz belirti
  neurotic symptom : nevrotik semptom
  physical symptom : bedensel bulgu/belirti
  physiological symptom : fizyolojik semptom
  psychiatric symptom : psikiyatrik belirti
  psychological symptom : psikolojik belirti
  psychosomatic symptom : psikosomatik semptom
  respiratory symptom : solunum semptomu
  schizophrenic symptom : şizofrenik semptom
  secondary symptom : ikincil belirti
  serious symptom : ciddi belirti
  severe symptom : şiddetli semptom
  typical symptom : tipik semptom
  unpleasant symptom : hoş olmayan belirti
  urinary symptom : idrar semptomu
  visible symptom : görünür belirti
  visual symptom : görsel belirti
  distressing symptom : üzücü semptom
  chronic symptom : kronik semptom
  flu-like symptom : grip benzeri semptom
  bring about symptom : belirtiye sebep olmak
  bring on symptom : belirtiye neden olmak
  present with symptom : semptom ile mevcut
  mood symptoms : ruh hali belirtileri
  panic symptoms : panik belirtileri
  withdrawal symptom : yoksunluk belirtisi
  Daha az gör