Yükleniyor...
remzihoca online dersler

System ne demek?

System ne demek? System ne anlama gelir? System İngilizce örnek cümle. System eş anlamlıları.

  system (n)

  sistem

  düzenek, düzen, mekanizma

  System (n) ingilizce örnek cümle

  A lack of a system to deal with sewage is one of the main causes of illness in underdeveloped countries.

  Kanalizasyonla başa çıkma sisteminin eksikliği, azgelişmiş ülkelerde hastalıkların ana nedenlerinden biridir.

  System (n) Collocations

  system may allow : sistemi izin verebilir
  system may collapse : sistem çökebilir
  system may crash : sistem çökebilir
  system may enable : sistem olanak sağlayabilir
  system may exist : sistem mevcut olabilir
  118 Örnek daha
  system may fail : sistem başarısız olabilir
  system may function : sistem işlev görebilir
  system may offer : sistem sunabilir
  system may operate : sistemi çalışabilir
  system may provide : sistem sağlayabilir
  system may run : sistem çalışabilir
  system may work : sistem çalışabilir
  abandon system : sistemi terk etmek
  adapt system : sistemi uyarlamak
  adopt system : sistemi benimsemek
  advocate system : sistemi savunmak
  apply system : sistemi uygulamak
  blame system : sistemi suçlamak
  boot system : (bilgisayar) sistemi yüklemek, yeniden başlatmak
  buck system : sisteme karşı gelmek
  build system : sistem kurmak/tasarlamak
  bypass system : sistemi atlamak
  change system : sistemi değiştirmek
  clog a system : sistemi tıkamak
  create system : sistem oluşturmak
  destroy system : sistemi yok etmek
  develop system : sistem geliştirmek
  devise system : sistem tasarlamak
  establish system : sistem kurmak
  fight system : sistemle savaşmak
  have system : sistemim var
  improve system : sistemi geliştirmek
  install system : sistem kurmak
  introduce system : sistemi tanıtmak
  join system : sisteme katılmak
  operate system : sistemi işletmek
  replace system : sistemi değiştirmek
  support system : destek sistemi
  test system : sistemi test etmek
  transform system : sistemi değiştirmek
  undermine system : sistemi zayıflatmak
  upgrade system : sistemi yükseltmek
  use system : sistemi kullanmak
  weaken system : sistemi bozmak/zayıflatmak
  circulatory system : dolaşım sistemi
  administrative system : idari sistem
  advanced system : gelişmiş sistem
  agricultural system : ziraat sistemi
  audio system : ses sistemi
  auditory system : işitme sistemi
  automated system : otomatik sistem
  bankrupt system : iflas sistemi
  biological system : biyolojik sistem
  capitalist system : kapitalist düzen
  cardiovascular system : kalp ve dolaşım sistemi
  closed system : kapalı sistem
  commercial system : ticari sistem
  compatible system : uyumlu sistem
  complex system : karmaşık sistem
  complicated system : karmaşık sistem
  comprehensive system : geniş kapsamlı sistem
  digestive system : sindirim sistemi
  digital system : dijital sistem
  hierarchical system : hiyerarşik sistem
  immune system : bağışıklık sistemi
  incompatible system : uyumsuz sistem
  integrated system : birleştirilmiş/bütünleşmiş sistem
  interactive system : etkileşimli sistem
  intricate system : karmaşık düzen
  judicial system : yargı sistemi
  legal system : hukuk sistemi
  modern system : modern sistem/düzen
  monetary system : para sistemi
  nervous system : sinir sistemi
  new system : yeni sistem
  parliamentary system : parlamento sistemi
  penal system : ceza sistemi
  political system : politik sistem
  powerful system : güçlü/etkili sistem
  reproductive system : üreme sistemi
  respiratory system : solunum sistemi
  rigid system : katı sistem
  sensory system : duyusal sistem
  simple system : basit sistem
  social system : sosyal sistem
  sophisticated system : gelişmiş sistem
  standard system : standart sistem
  traditional system : geleneksel sistem
  unique system : benzersiz sistem
  unjust system : adaletsiz sistem
  viable system : uygun sistem
  visual system : görsel sistem
  wireless system : kablosuz sistem
  economic system : ekonomik sistem
  existing system : mevcut sistem
  efficient system : verimli sistem
  elaborate system : ayrıntılı sistem
  electoral system : seçim sistemi
  financial system : finansal sistem
  educational system : eğitim sistemi
  monitoring system : izleme sistemi
  operating system : işletim sistemi
  system may go down : sistem çökebilir
  set up system : sistem kurmak
  binary system : ikili sistem
  dynamic system : dinamik sistem
  solar system : güneş sistemi
  transport system : taşıma sistemi
  clog up system : sistemi tıkamak
  rebel against system : sisteme karşı isyan çıkarmak
  transportation system : ulaşım sistemi
  writing system : yazı sistemi
  education system : eğitim sistemi
  backup system : yedek sistem
  system backup : sistem yedekleme
  missile system : füze sistemi
  missile defence system : füze savunma sistemi
  election system : seçim sistemi
  sewer system : kanalizasyon sistemi
  banking system : bankacılık sistemi
  cardiac system : kalp sistemi
  caste system : kast sistemi
  postal system : posta sistemi
  Daha az gör

  System (n) Preposition Kullanımları

  in a/the system : sistemde
  system for : ...için sistem

  System ile Bağlantılı Kelimeler