Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Tension ne demek?

Tension ne demek? Tension ne anlama gelir? Tension İngilizce örnek cümle. Tension eş anlamlıları.

  tension (n)

  gerginlik

  heyecan, gerilim, tansiyon

  Tension (n) ingilizce örnek cümle

  The tension was high before the match started.

  Maç başlamadan önce gerginlik yüksekti.

  The increasing tension between Britain and the colonies would lead to the Revolutionary War.

  Britanya ile koloniler arasındaki artan gerginlik Devrim Savaşına yol açacaktı.

  Tension (n) Collocations

  tension may arise : gerginlik ortaya çıkabilir
  tension may build : heyecan oluşturmak
  tension may ease : gerginlik hafifletebilir
  tension may exist : gerginlik var olabilir
  tension may grow : gerginlik artabilir
  27 Örnek daha
  tension may increase : gerginlik artabilir
  tension may mount : gerginlik artabilir
  tension may rise : gerginlik artabilir
  adjust tension : (ip vb) gerginliğini ayarlamak
  break tension : gerginliği kırmak
  build tension : gerilimi yükseltmek
  cause tension : gerginliğe neden olmak
  create tension : gerilim yaratmak
  ease tension : gerginliği azaltmak
  increase tension : gerginliği artırmak
  release tension : deşarj olmak
  relieve tension : gerilimi azaltmak
  creative tension : yaratıcı gerilim
  growing tension : artan gerginlik
  international tension : uluslararası gerginlik
  muscular tension : kas gerginliği
  nervous tension : sinirsel gerginlik
  ongoing tension : devam eden gerginlik
  political tension : siyasi gerilim
  real tension : gerçek gerginlik
  slight tension : hafif gerginlik
  social tension : toplumsal gerginlik
  ethnic tension : etnik gerginlik
  increasing tension : artan gerginlik
  rising tension : yükselen gerilim
  continuing tension : devam eden gerginlik
  tension headache : stres kaynaklı baş ağrısı
  Daha az gör

  Tension (n) Preposition Kullanımları

  tension among : ...arasında gerginlik
  tension between : ...arasında gerginlik
  tension with : ... ile gerginlik
  tension in : ...da gerginlik