Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Through ne demek?

Through ne demek? Through ne anlama gelir? Through İngilizce örnek cümle. Through eş anlamlıları.

  through (prep)

  ... içinden

  ... arasından, ...den, ...dan, (preposition of place)

  Through (prep) ingilizce örnek cümle

  We ran through the woods to escape our pursuer.

  Bizi takip edenden kaçmak için ormanın içinden geçtik.

  The crowd poured out through the gate.

  Kalabalık toplu olarak kapıdan dışarı çıktı.

  The lion stalked its prey through the long grass.

  Aslan, uzun otların arasından avını takip etti.

  The soldiers ran through the woods in pursuit of their enemy.

  Askerler, düşmanlarını takip etmek için ormanın içinden geçtiler.

  Suddenly, a ball flew in through the window.

  Aniden, bir top pencereden içeri uçtu.

  Some prisoners escaped through the tunnel last night.

  Dün gece bazı mahkumlar tünelden kaçtı.

  ... boyunca

  ... süresince, ...nın başından sonuna dek, (preposition of time)

  Through (prep) ingilizce örnek cümle

  I worked all through the night, but I don't feel sleepy.

  Bütün gece çalıştım ama uykum gelmedi.

  The ancient recipes have been handed down through the generations.

  Eski tarifler nesiller boyunca aktarıldı.

  His invention will be passed on through the ages.

  Buluşu çağlar boyunca aktarılacak.

  ...nın aracılığıyla

  ...nın sayesinde", (using; by means of)

  Through (prep) ingilizce örnek cümle

  Weight loss is achieved through a good diet and exercise.

  Kilo kaybı iyi bir diyet ve egzersiz ile sağlanır.

  Lungs pull oxygen in through the nose and mouth.

  Akciğerler oksijeni burun ve ağız yoluyla içine çeker.

  Details on the moon's surface can only be seen through a telescope.

  Ay yüzeyindeki detaylar ancak teleskopla görülebilir.

  A genetic disorder is one that can be passed on from your parents through your genes.

  Genetik bir bozukluk, genleriniz yoluyla ebeveynlerinizden geçebilen bir bozukluktur.

  Through (adj) Preposition Kullanımları

  through the generations : nesiller boyu
  through (adj)

  bitmiş

  bitirmiş, sona ermiş

  Through ile Bağlantılı Kelimeler