Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Time ne demek?

Time ne demek? Time ne anlama gelir? Time İngilizce örnek cümle. Time eş anlamlıları.

  time (v)

  zamanlamak

  belirli bir zamana göre ayarlamak, süre tutmak, ...nın zamanını ölçmek

  Time (n) Collocations

  time conveniently : uygun zaman
  time perfectly : mükemmel derecede zamanlamak
  time precisely : tam zamanlamak
  time badly : kötü bir şekilde zamanlamak
  time (n)

  zaman

  vakit, süre

  Time (n) ingilizce örnek cümle

  Rika had a good time singing at the party.

  Rika partide şarkı söyleyerek iyi vakit geçirdi.

  He wants to spend time with his daughter.

  Kızıyla zaman geçirmek istiyor.

  It is a waste of time watching the same movie over and over again.

  Aynı filmi tekrar tekrar izlemek zaman kaybıdır.

  The train was delayed, so I could not arrive there on time.

  Tren gecikti, bu yüzden oraya zamanında varamadım.

  defa

  kere, kez, kat

  Time (n) ingilizce örnek cümle

  Betty has climbed the mountain three times.

  Betty dağa üç kez tırmandı.

  Time (n) Collocations

  time may change : zaman değişebilir
  time may come : zaman gelebilir
  time may drag : zaman geçmek bilmeyebilir
  time may elapse : zaman geçebilir
  time may fly : zaman uçup gidebilir
  89 Örnek daha
  time may go : zaman gidebilir
  time may heal : zaman iyileştirebilir
  time may pass : zaman geçebilir
  allow time : zaman tanımak, vermek
  change time : zamanı/süreyi değiştirmek
  check time : saate bakmak
  cheer time : neşelendirme zamanı
  devote time : zaman ayırmak
  enjoy time : hoş vakit geçirmek
  find time : zaman bulmak
  gain time : zaman kazanmak
  give time : zaman vermek
  have time : zamanı olmak
  keep time : (saat) zamanı göstermek
  kill time : zaman öldürmek
  leave time : zaman ayırmak
  lose time : zaman kaybetmek
  make time : zaman yaratmak
  need time : zamana ihtiyaç duymak
  pass time : zaman geçirmek
  save time : zaman kazan(dır)mak
  set time : zamanı ayarlamak
  spend time : zaman harcamak/vakit geçirmek
  take time : zaman almak
  tell the time : (saat) zamanı göstermek / saati söylemek
  waste time : zamanı boşa harcamak
  this time : bu zaman / bu sefer
  countless times : sayısız kez
  last time : geçen sefer, son kez
  first time : ilk kez
  every time : her zaman / her sefer
  ancient times : eski çağlar
  awful time : kötü zaman
  bad time : kötü zaman
  considerable time : epey zaman
  difficult time : zor zaman
  great time : harika/iyi zaman
  hard time : zor zaman
  little time : biraz zaman
  local time : yerel saat
  long time : uzun zaman
  medieval time : ortaçağ zamanı
  modern time : modern zaman
  perfect time : mükemmel zaman
  precious time : değerli zaman
  prehistoric time : tarih öncesi zaman
  prime time : başlıca zaman
  reasonable time : Makul süre
  recent time : yakın zaman
  right time : doğru zaman
  same time : aynı zamanda
  several times : birkaç kez
  short time : kısa zaman
  spare time : boş zaman
  suitable time : uygun zaman
  terrible time : korkunç zaman
  tough time : zor zaman
  wonderful time : harika zaman
  free time : boş zaman
  next time : bir dahaki sefer
  early time : erken zaman
  time may run out : zaman tükenebilir
  brief time : kısa bir süre
  run out of time : zamanı bitmek
  all the time : her zaman, daima, sürekli, hep
  leisure time : boş zaman
  long period of time : uzun zaman
  time delay : gecikme, geride kalma
  time period : zaman aralığı
  travel time : seyahat süresi
  time interval : zaman aralığı
  for a short period of time : kısa süreliğine
  many times : birçok kez, defalarca
  jail time : hapis cezası
  change over time : zamanla değişmek
  in times of drought : kuraklık döneminde
  journey time : yolculuk süresi
  make up for the lost time : yitirilen zamanı telafi etmek
  make up time : zamanı telafi etmek
  keep up with the times : çağa ayak uydurmak
  election time : seçim zamanı
  time travel : zaman yolculuğu
  a matter of time : an meselesi
  most of the time : çoğu zaman
  have a hard time doing sth : bir şey yapmakta zorlanmak
  since the dawn of time : zamanın başlangıcından beri
  high time : vakti geldi de geçiyor
  only just in time : ucu ucuna
  appropriate time : uygun zaman
  Daha az gör

  Time (n) Preposition Kullanımları

  with time : zamanla
  on time : vaktinde
  in times : bazen
  over time : zamanla, zaman içerisinde
  for a time : bir süredir, bir müddet
  17 Örnek daha
  during this time : bu süre zarfında
  time for : ... için zaman
  by the time : ...ya kadar
  at one time : bir zamanlar, eskiden
  at a time : bir seferde, birden
  at all times : daima
  for a long time : uzun süredir
  for the first time : ilk defa
  at the time : o zamanda
  at the same time : aynı zamanda
  through time : zamanda
  at times : bazen
  in time : zamanla, vaktinde
  of all times : tüm zamanların
  in recent times : son zamanlarda
  against time : zamana karşı
  at that time : o zamanda
  Daha az gör