Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Trade ne demek?

Trade ne demek? Trade ne anlama gelir? Trade İngilizce örnek cümle. Trade eş anlamlıları.

  trade (v)

  ticaret yapmak

  takas etmek

  değiş tokuş etmek

  Trade (n) Collocations

  share may trade : hisse alım satımı yapılabilir
  trade insult : (birbirine karşılıklı) hakaretler yağdırmak
  trade actively : etkin bir şekilde ticaret yapmak
  trade illegally : yasa dışı olarak ticaret yapmak
  trade profitably : karlı alışveriş yapmak
  1 Örnek daha
  trade widely : yaygın şekilde ticaret yapmak
  Daha az gör

  Trade (n) Preposition Kullanımları

  trade as : ... olarak ticaret yapmak
  trade in : ... ticareti yapmak
  trade with : ... ile ticaret yapmak
  trade (n)

  ticaret

  alım satım, alışveriş

  Trade (n) ingilizce örnek cümle

  In 2009, China contributed to 8 percent of world trade.

  2009'da Çin, dünya ticaretinin yüzde 8'ine katkıda bulundu.

  uğraş, meslek

  Trade (n) Collocations

  trade may boom : ticaret gelişebilir
  trade may decline : ticaret düşüş gösterebilir
  trade may expand : ticaret genişleyebilir
  trade may fall : ticaret düşebilir
  trade may flourish : ticaret gelişebilir
  48 Örnek daha
  trade may grow : ticaret büyüyebilir
  trade may increase : ticaret artabilir
  ban trade : ticareti yasaklamak
  boost trade : ticareti artırmak
  conduct trade : ticaret yapmak
  develop trade : ticareti geliştirmek
  do trade : takas yapmak
  dominate trade : ticarete hakim olmak
  facilitate trade : ticareti kolaylaştırmak
  follow trade : iş yapmak
  harm trade : zarar ticareti
  increase trade : ticareti arttırmak
  learn trade : işi öğrenmek
  regulate trade : ticareti düzenlemek
  agricultural trade : tarımsal ticaret
  commercial trade : ticari alım satım
  direct trade : doğrudan ticaret
  global trade : küresel ticaret
  illegal trade : yasa dışı ticaret
  internal trade : iç ticaret
  international trade : uluslararası ticaret
  legitimate trade : meşru ticaret
  lively trade : canlı ticaret
  maritime trade : deniz ticareti
  profitable trade : karlı ticaret
  regional trade : bölgesel ticaret
  skilled trade : ustalık isteyen iş
  fair trade : dürüst ticaret
  free trade : serbest ticaret
  foreign trade : dış ticaret
  domestic trade : iç ticaret
  external trade : dış ticaret
  increased trade : artan ticaret
  overseas trade : denizaşırı ticaret
  carry on trade : iş yapmak
  engage in trade : ticaret yapmak
  trade union : işçi sendikası
  trade relation : ticaret ilişkisi
  trade link : ticaret bağlantısı
  trade balance : ticaret dengesi
  the balance of trade : ticaret dengesi
  fur trade : kürk ticareti
  trade centre : ticaret merkezi
  trade show : ticaret fuarı
  trade restriction : ticaret kısıtlaması
  trade deficit : ticaret açığı
  ply for trade : müşteri aramak
  trade network : ticaret ağı
  Daha az gör

  Trade (n) Preposition Kullanımları

  by trade : meslekten
  in a/the trade : ticarette
  trade in : ...da ticaret
  trade with : ... ile ticaret
  trade between : ... arasındaki ticaret

  Trade ile Bağlantılı Kelimeler