Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Trait ne demek?

Trait ne demek? Trait ne anlama gelir? Trait İngilizce örnek cümle. Trait eş anlamlıları.

  trait (n)

  özellik

  nitelik, kişisel özellik

  Trait (n) ingilizce örnek cümle

  Some traits such as fur colour, speed, or camouflage are very helpful for animals in the wild.

  Kürk rengi, hız veya kamuflaj gibi bazı özellikler vahşi hayvanlar için çok faydalıdır.

  Good communication and negotiation skills are generally considered to be important traits for managers.

  İyi iletişim ve müzakere yetenekleri genellikle yöneticiler için önemli özellikler olarak kabul edilir.

  Trait (n) Collocations

  acquire trait : özellik kazanmak
  develop trait : özellik geliştirmek
  display a trait : bir özellik sergilemek
  exhibit trait : özellik göstermek
  have trait : özellikli
  21 Örnek daha
  identify trait : özelliği belirlemek
  possess a trait : bir özelliğe sahip olmak
  recognize trait : özellik saptamak
  reveal trait : özelliği açığa çıkarmak
  share trait : özellik paylaşmak
  admirable trait : hayranlık uyandıran özellik
  attractive trait : çekici karakter
  characteristic trait : karakteristik özellik
  common trait : ortak özellik
  cultural trait : kültürel özellik
  desirable trait : arzu edilen özellik
  hereditary trait : kalıtsal özellik
  human trait : insan özelliği
  individual trait : bireysel özellik
  negative trait : olumsuz özellik
  physical trait : fiziksel özellik
  undesirable trait : istenmeyen özellik
  female trait : kadın özelliği
  dominant trait : baskın özellik
  distinctive trait : ayırt edici özellik
  personality trait : kişilik özelliği
  Daha az gör