Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Transformation ne demek?

Transformation ne demek? Transformation ne anlama gelir? Transformation İngilizce örnek cümle. Transformation eş anlamlıları.

  transformation (n)

  dönüşüm

  değişim, dönüştürüm

  Transformation (n) ingilizce örnek cümle

  Changing a small element of the system in a creative manner can lead to the transformation of the whole system.

  Sistemin küçük bir parçasını yaratıcı bir şekilde değiştirmek, tüm sistemin değişimine yol açabilir.

  The castle had gone through a number of transformations over the decades.

  Kale, on yıllar boyunca çok sayıda dönüşüm geçirmişti.

  Digital transformation is the integration of digital technology into all areas of a business.

  Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegre edilmesidir.

  Transformation (n) Collocations

  transformation may begin : dönüşüm başlayabilir
  transformation may happen : dönüşüm gerçekleşebilir
  transformation may occur : dönüşüm gerçekleşebilir
  accelerate transformation : dönüşümü hızlandırmak
  achieve transformation : dönüşüme gerçekleştirmek/sebep olmak
  19 Örnek daha
  cause transformation : dönüşüme sebep olmak
  make transformation : dönüşüm yapmak
  undergo transformation : dönüşüm geçirmek
  amazing transformation : inanılmaz dönüşüm
  cultural transformation : kültürel dönüşüm
  historical transformation : tarihsel dönüşüm
  political transformation : siyasi dönüşüm
  profound transformation : derin dönüşüm
  radical transformation : köklü dönüşüm
  remarkable transformation : kayda değer dönüşüm
  revolutionary transformation : devrim niteliğinde dönüşüm
  social transformation : toplumsal dönüşüm
  startling transformation : şaşırtıcı dönüşüm
  subtle transformation : fark edilmesi güç dönüşüm
  sudden transformation : ani değişim/dönüşüm
  economic transformation : ekonomik dönüşüm
  bring about transformation : dönüşüme sebep olmak
  carry out transformation : dönüşümü gerçekleştirmek
  lead to transformation : değişime yol açmak
  Daha az gör

  Transformation (n) Preposition Kullanımları

  transformation from : ...dan dönüşüm
  transformation to : ..ya dönüşüm
  transformation in : ...da dönüşüm
  transformation into : …ya dönüşüm