Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Treatment ne demek?

Treatment ne demek? Treatment ne anlama gelir? Treatment İngilizce örnek cümle. Treatment eş anlamlıları.

  treatment (n)

  tedavi

  bakım, ilgi

  Treatment (n) ingilizce örnek cümle

  Children do not get the same treatment for heart failure as adults.

  Çocuklar kalp yetmezliği için yetişkinlerle aynı tedaviyi görmezler.

  Traditionally, chemotherapy is the primary course of treatment for most forms of cancer.

  Geleneksel olarak, çoğu kanser türü için kemoterapi tedavinin birincil yoludur.

  For most patients, the side effects of radiation therapy go away when treatment is over.

  Çoğu hasta için, radyasyon tedavisinin yan etkileri tedavi bittiğinde kaybolur.

  muamele

  davranış

  Treatment (n) ingilizce örnek cümle

  Civil rights groups have complained about the harsh treatment of prisoners.

  Kamu hakları grupları, mahkumlara sert muamele konusunda şikayet etti.

  Treatment (n) Collocations

  accept treatment : tedaviyi kabul etmek
  administer treatment : tedavi uygulamak
  begin treatment : tedaviye başlamak
  deserve treatment : davranışı hak etmek
  discontinue treatment : tedaviyi yarıda bırakmak
  53 Örnek daha
  enter treatment : tedaviye girmek
  get treatment : tedavi görmek
  give treatment : tedavi etmek
  have treatment : tedavi olmak
  need treatment : tedaviye ihtiyaç duymak
  provide treatment : tedavi sağlamak
  receive treatment : tedavi görmek
  refuse treatment : tedaviyi reddetmek
  require treatment : tedavi gerekmek
  seek treatment : tedavi aramak
  suggest treatment : tedavi önermek
  undergo treatment : tedavi görmek
  specialist treatment : uzman tedavisi
  alternative treatment : alternatif tedavi
  brutal treatment : acımasız tedavi
  conventional treatment : geleneksel tedavi
  cruel treatment : acımasız muamele
  dental treatment : diş tedavisi
  good treatment : iyi tedavi
  immediate treatment : acil tedavi
  inhumane treatment : insanlık dışı muamele
  medical treatment : tıbbi tedavi
  poor treatment : kötü tedavi
  preferential treatment : öncelikli davranış
  recommended treatment : önerilen tedavi
  sensitive treatment : hassas tedavi
  special treatment : özel tedavi, muamele
  standard treatment : olağan tedavi
  successful treatment : başarılı tedavi
  superficial treatment : yüzeysel tedavi
  unfair treatment : haksız muamele
  urgent treatment : acil tedavi
  fair treatment : iyi muamele
  equal treatment : eşit muamele
  generous treatment : cömert tedavi
  effective treatment : etkin tedavi
  exhaustive treatment : kapsamlı işlem/muamele
  favourable treatment : ayrıcalıklı muamele
  antibiotic treatment : antibiyotik tedavisi
  appropriate treatment : uygun tedavi
  benefit from treatment : tedaviden faydalanmak
  put up with treatment : tedaviye katlanmak
  respond to treatment : tedaviye cevap vermek
  water treatment : su arıtma
  treatment option : tedavi seçeneği
  medicinal treatment : ilaç tedavisi
  drug treatment : ilaç tedavisi
  early treatment : erken tedavi
  natural treatment : doğal tedavi
  abominable treatment : iğrenç muamele
  absent treatment : uzaktan tedavi
  sewage treatment : kanalizasyon arıtması
  herbal treatment : bitkisel tedavi
  Daha az gör

  Treatment (n) Preposition Kullanımları

  in treatment : tedavide
  treatment for : ...için tedavi