Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Unique ne demek?

Unique ne demek? Unique ne anlama gelir? Unique İngilizce örnek cümle. Unique eş anlamlıları.

  unique (adj)

  eşsiz

  benzersiz, yegâne, tek

  Unique (adj) ingilizce örnek cümle

  Everyone’s DNA is distinct and unique.

  Herkesin DNA'sı farklı ve eşsizdir.

  Humans are unique in that we can think out our actions.

  İnsanlar eylemlerini enine boyuna düşünebilmesi bakımından eşsizdir.

  Unique (adj) Collocations

  almost unique : neredeyse eşsiz
  apparently unique : görünüşe göre benzersiz
  completely unique : tamamen eşsiz
  hardly unique : neredeyse eşsiz
  pretty unique : oldukça eşsiz
  63 Örnek daha
  quite unique : oldukça benzersiz
  rather unique : oldukça eşsiz
  somewhat unique : biraz benzersiz
  totally unique : tamamen eşsiz
  truly unique : gerçekten eşsiz
  virtually unique : adeta eşsiz
  fairly unique : oldukça eşsiz
  unique achievement : benzersiz başarı
  unique aspect : benzersiz özellik
  unique atmosphere : benzersiz bir atmosfer
  unique attribute : benzersiz nitelik
  unique blend : benzersiz harman
  unique brand : benzersiz marka
  unique challenge : eşsiz meydan okuma
  unique chance : benzersiz şans
  unique character : eşsiz karakter
  unique characteristic : eşsiz özellik
  unique charm : benzersiz çekicilik
  unique collection : benzersiz koleksiyon
  unique combination : benzersiz kombinasyon
  unique contribution : benzersiz katkı
  unique distinction : eşsiz ayrım
  unique experience : benzersiz bir deneyim
  unique experiment : benzersiz deney
  unique expression : benzersiz ifade
  unique feature : eşsiz özellik
  unique flavour : eşsiz lezzet
  unique gift : benzersiz hediye
  unique heritage : eşsiz miras
  unique identity : benzersiz kimlik
  unique individual : eşsiz birey
  unique insight : benzersiz içgörü
  unique kind : eşsiz tür
  unique make-up : eşsiz özellik
  unique nature : eşsiz doğa
  unique need : eşsiz ihtiyaç
  unique niche : benzersiz mevki
  unique opportunity : eşsiz fırsat
  unique partnership : eşsiz ortaklık
  unique personality : eşsiz kişilik
  unique perspective : benzersiz perspektif
  unique phenomenon : benzersiz olgu
  unique point of view : benzersiz bakış açısı
  unique position : eşsiz konum
  unique quality : benzersiz kalite
  unique record : eşsiz kayıt
  unique requirement : benzersiz gereklilik
  unique role : benzersiz rol
  unique set : benzersiz set
  unique shape : benzersiz şekil
  unique signature : benzersiz imza
  unique situation : benzersiz durum
  unique slant : eşsiz eğik
  unique sound : benzersiz ses
  unique spin : eşsiz dönüş
  unique strength : benzersiz güç
  unique style : benzersiz tarz
  unique system : benzersiz sistem
  unique talent : eşsiz yetenek
  unique twist : benzersiz büklüm
  unique vision : benzersiz vizyon
  unique way : eşsiz bir yol
  make unique : eşsiz kılmak
  Daha az gör

  Unique (adj) Preposition Kullanımları

  unique to : …ya özgü

  Unique ile Bağlantılı Kelimeler