Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Use ne demek?

Use ne demek? Use ne anlama gelir? Use İngilizce örnek cümle. Use eş anlamlıları.

  use (v)

  kullanmak

  yararlanmak, faydalanmak, harcamak

  Use (v) ingilizce örnek cümle

  Often in literature, colours are used to symbolize emotions.

  Edebiyatta renkler genellikle duyguları sembolize etmek için kullanılır.

  These tiles can be used for both indoor and outdoor design.

  Bu karolar hem iç hem de dış mekan tasarımı için kullanılabilir.

  Protein and fat are used as fuels for the body.

  Protein ve yağlar vücut için yakıt olarak kullanılır.

  He stirred the paint before using it.

  Boyayı kullanmadan önce karıştırdı.

  The currency used in Russia is the ruble.

  Rusya'da kullanılan para birimi rubledir.

  Uranium is used in the production of nuclear power.

  Uranyum nükleer enerji üretiminde kullanılır.

  Use (n) Collocations

  device may use : cihaz kullanabilir
  experiment may use : deney kullanabilir
  method may use : yöntem kullanabilir
  recipe may use : tarif kullanabilir
  trial may use : mahkeme kullanabilir
  122 Örnek daha
  use abbreviation : kısaltma kullanmak
  use acupuncture : akupunktur kullanmak
  use ammunition : mühimmat kullanmak
  use approach : yaklaşım kullanmak
  use balance : kalan tutarı kullanmak
  use birth control : doğum kontrolü kullanmak
  use camera : kamera kullanmak
  use cell phone : cep telefonu kullanmak
  use charm : çekicilik kullan
  use chemical : kimyasal kullanmak
  use coal : kömür kullanmak
  use common sense : sağduyuyu kullanmak
  use computer : bilgisayar kullanmak
  use contact : bağını kullanmak
  use contraceptive : doğum kontrol hapı kullanmak
  use creativity : yaratıcılığı kullanmak
  use criterion : ölçüt kullanmak
  use currency : para birimi kullanmak
  use data : veriyi kullanmak
  use definition : tanımı kullanmak
  use dictionary : sözlük kullanmak
  use electricity : elektrik kullanmak
  use energy : enerji kullanmak
  use equipment : ekipman kullanmak
  use essence : özü kullanmak
  use example : örnek kullanmak
  use experience : deneyimi kullanmak
  use explosive : patlayıcı kullanmak
  use fertilizer : gübre kullanmak
  use flash : flaş kullanmak
  use force : güç kullanmak
  use format : biçim kullanmak
  use fuel : yakıt kullanmak
  use hardware : donanımı kullanmak
  use imagery : betimleme kullanmak
  use imagination : hayal gücünü kullanmak
  use ingredient : içeriği kullanmak
  use instrument : enstrümanı kullanmak
  use intelligence : zekayı kullanmak
  use the Internet : internet kullanmak
  use jargon : jargon kullanmak
  use judgement : yargı kullanmak
  use key : anahtar kullanmak
  use knowledge : bilgiyi kullanmak
  use language : dil kullanmak
  use laser : lazer kullanmak
  use library : kütüphaneyi kullanmak
  use make-up : makyaj(dan) yapmak/ yararlanmak
  use material : malzeme kullanmak
  use means : araçlar kullanmak
  use method : yöntem kullanmak
  use a missile : füze kullanmak
  use name : isim kullanmak
  use power : güç kullanmak
  use precaution : önlemi kullanmak
  use premises : kullanım alanları, mülkü kullanmak
  use procedure : prosedür/yöntem kullanmak
  use programme : program kullanmak
  use remedy : ilaç kullanmak
  use resources : kaynakları kullanmak
  use restraint : kısıtlamayı kullanmak
  use revenue : geliri kullan
  use route : rota kullanmak
  use scale : ölçek kullanmak
  use service : hizmet kullanmak
  use soap : sabun kullanmak
  use sound : ses kullanmak
  use strategy : strateji kullanmak
  use substance : madde kullanmak
  use supply : kaynak kullanmak
  use system : sistemi kullanmak
  use tactic : taktik (yöntem) kullanmak
  use technique : teknik kullanmak
  use technology : teknolojiyi kullanmak
  use term : terim kullanmak
  use terminology : terminoloji kullanmak
  use test : test kullanmak
  use theory : teori kullanmak/uygulamak
  use tissue : mendil kullanmak
  use tobacco : tütün kullanmak
  use tool : alet kullanmak
  use transportation : (toplu) taşıma aracı kullanmak
  use violence : şiddet kullanmak
  use weapon : silah kullanmak
  use wheelchair : tekerlekli sandalye kullanmak
  use wit : aklını (zekâ) kullanmak
  use word : kelime kullanmak
  use appropriately : uygun şekilde kullanmak
  use carefully : dikkatli kullanmak
  use cautiously : dikkatlice kullanmak
  use commercially : ticari olarak kullanmak
  use concurrently : eş zamanlı kullanmak
  use correctly : doğru kullanmak
  use effectively : etkili bir şekilde kullanmak
  use efficiently : verimli bir şekilde kullanmak
  use exclusively : münhasıran kullanmak
  use frequently : sıklıkla kullanmak
  use generally : genel olarak kullanmak
  use improperly : uygunsuz bir şekilde kullanmak
  use inappropriately : uygunsuz kullanmak
  use indiscriminately : gelişigüzel kullanmak
  use infrequently : seyrek kullanmak
  use interchangeably : birbirinin yerine kullanmak
  use mainly : esas olarak kullanmak
  use occasionally : ara sıra kullanmak
  use originally : orijinal olarak kullanmak
  use primarily : öncelikle kullanmak
  use properly : doğru düzgün kullanmak
  rarely use : nadiren kullanmak
  use regularly : düzenli olarak kullanmak
  use simultaneously : eş zamanlı kullanmak
  use sparingly : tutumlu bir şekilde kullanmak
  use traditionally : geleneksel olarak kullanmak
  usually use : genellikle kullanmak
  use statistics : istatistik kullanmak
  use methodology : yöntem kullanmak
  use source : kaynak kullanmak
  use analysis : analiz kullanmak
  use concept : kavram kullanmak
  use widely : yaygın olarak kullanmak
  use extensively : kapsamlı bir şekilde kullanmak
  use sth as bait : yem olarak kullanmak
  Daha az gör

  Use (n) Preposition Kullanımları

  use as : ...olarak kullanmak
  use for : ... için kullanmak
  use (n)

  kullanım

  faydalanma, istifade etme

  Use (n) ingilizce örnek cümle

  The government is promoting the use of domestically made products.

  Hükümet, yerli üretim ürünlerin kullanımını teşvik ediyor.

  A hot glue gun has various uses.

  Sıcak tutkal tabancasının çeşitli kullanımları vardır.

  fayda

  yarar

  Use (n) ingilizce örnek cümle

  There is no use in crying. No one will hear you.

  Ağlamanın faydası yok. Seni kimse duymayacak.

  Since we have no money, it's no use thinking of a holiday.

  Paramız olmadığı için tatili düşünmenin bir anlamı yok.

  It is no use talking to him. He never listens.

  Onunla konuşmanın faydası yok. Asla dinlemez.

  Use (n) Collocations

  advocate use : kullanımı savunmak
  allow use : kullanıma izin vermek
  ban use : kullanımı yasaklamak
  decrease use : kullanımı azaltmak
  deny use : kullanmasına izin vermemek
  55 Örnek daha
  discourage use : alışkanlıktan vazgeçirmek
  enable use : kullanıma olanak sağlamak
  find use : kullanmak
  have use : kullanmak
  limit use : kullanımı sınırlandırmak
  lose use : işlevini kaybetmek
  make use : faydalanmak
  oppose use : kullanıma / kullanmaya itiraz etmek
  outlaw use : kullanımı yasaklamak
  promote use : kullanımı teşvik etmek
  regain use : kullanıma kavuşmak
  regulate use : kullanımı düzenlemek
  daily use : günlük kullanım
  commercial use : ticari kullanım
  common use : yaygın/ortak kullanım
  continued use : sürekli kullanım
  correct use : doğru kullanım
  current use : mevcut kullanım
  good use : iyi kullanım
  heavy use : yoğun kullanım
  illegal use : yasa dışı kullanım
  improper use : yanlış kullanım
  inappropriate use : uygun olmayan kullanım
  indiscriminate use : rastgele kullanım
  industrial use : endüstriyel kullanım
  innovative use : yenilikçi kullanım
  limited use : sınırlı kullanım
  long-term use : uzun süreli kullanım
  medicinal use : tıbbi kullanım
  new use : yeni kullanım
  official use : resmi kullanım
  personal use : kişisel kullanım
  practical use : pratik kullanım
  proper use : uygun kullanım
  regular use : düzenli kullanım
  repeated use : tekrarlanan kullanım
  sustainable use : sürdürülebilir kullanım
  wide use : yaygın kullanım
  widespread use : yaygın kullanım
  full use : tam kullanım
  future use : gelecekteki kullanım
  general use : genel kullanım
  effective use : etkili kullanım
  efficient use : verimli kullanım
  excessive use : aşırı kullanım
  exclusive use : özel kullanım
  extensive use : kapsamlı kullanım
  intended use : amaçlanan kullanım
  increased use : artmış kullanım
  non-commercial use : ticari olmayan kullanım
  come into use : kullanıma girmek
  pesticide use : haşere ilacı kullanımı
  alcohol use : alkol kullanımı
  put sth to good use : bir şeyi iyi şekilde kullanmak
  put sth to use : bir şeyi kullanmak
  Daha az gör

  Use (n) Preposition Kullanımları

  use of : ...nın kullanımı
  in use : kullanımda, tedavülde
  use to : ...ya fayda, yarar
  for use : kullanım için
  out of use : kullanım dışı, kullanılmıyor

  Use ile Bağlantılı Kelimeler