Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Valid ne demek?

Valid ne demek? Valid ne anlama gelir? Valid İngilizce örnek cümle. Valid eş anlamlıları.

  valid (adj)

  geçerli

  hâlâ kullanılabilir, mantıklı

  Valid (adj) ingilizce örnek cümle

  The ticket is valid for 24 months.

  Bilet 24 ay geçerlidir.

  Your visitor's visa is valid for three months only.

  Ziyaretçinizin vizesi sadece üç ay geçerlidir.

  If one wants to visit a foreign country, one must have a valid passport.

  Yabancı bir ülkeyi ziyaret etmek isteyen kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekir.

  Valid (adj) Collocations

  absolutely valid : tamamen geçerli
  completely valid : tam olarak/tamamen geçerli
  legally valid : yasal olarak geçerli
  logically valid : mantıklı bir biçimde geçerli
  perfectly valid : tamamen geçerli
  50 Örnek daha
  quite valid : oldukça geçerli
  reasonably valid : makul bir biçimde geçerli
  scientifically valid : bilimsel olarak geçerli
  statistically valid : istatistiksel olarak geçerli
  still valid : halen geçerli
  strictly valid : sıkı sıkıya geçerli
  universally valid : evrensel olarak geçerli
  equally valid : eşit derecede geçerli
  extremely valid : oldukça geçerli
  fairly valid : oldukça geçerli
  valid argument : geçerli savunma/iddia
  valid assumption : geçerli varsayım
  valid comparison : geçerli karşılaştırma
  valid complaint : geçerli şikâyet
  valid concern : geçerli endişe
  valid conclusion : geçerli sonuç
  valid contract : geçerli sözleşme
  valid coupon : geçerli kupon
  valid credit card : geçerli kredi kartı
  valid criticism : geçerli eleştiri
  valid distinction : geçerli ayrım
  valid driving licence : geçerli ehliyet
  valid excuse : geçerli sebep/özür
  valid generalization : geçerli genelleme
  valid ground : geçerli temel
  valid inference : geçerli çıkarım/varsayım
  valid interpretation : geçerli yorum
  valid licence : geçerli lisans/ruhsat
  valid measure : geçerli önlem/ölçü
  valid objection : geçerli itiraz
  valid passport : geçerli pasaport
  valid password : geçerli şifre
  valid permit : geçerli izin/ruhsat
  valid point : geçerli nokta
  valid reason : geçerli sebep
  valid signature : geçerli imza
  valid ticket : geçerli bilet
  valid visa : geçerli vize
  valid vote : geçerli oy
  valid will : geçerli vasiyet
  accept sth as valid : geçerli olarak kabul etmek
  be valid : geçerli olmak
  become valid : geçerli olmak
  consider sth valid : geçerli kabul etmek
  deem sth valid : geçerli kabul etmek
  hold sth valid : geçerli kabul etmek
  regard sth as valid : geçerli olarak görmek
  remain valid : geçerli kalmak
  seem valid : geçerli gibi görünmek
  stay valid : geçerli kalmak
  Daha az gör

  Valid (adj) Preposition Kullanımları

  valid for : ... için geçerli