Yükleniyor...
Very [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Very (Adj) ne demek?

Very (Adj) ne anlama gelir? Very ne demektir? Very İngilizce örnek cümle.

  very (adv)

  çok

  oldukça, bir hayli

  Very (adj) Collocations

  very accomplished : çok yetenekli
  very accurate : çok doğru
  very active : çok hareketli
  very adaptable : çok uydurulabilir
  very addictive : bir hayli bağımlılık yapan
  208 Örnek daha
  very adept : çok becerikli
  very admirable : bir hayli hayranlık uyandıran
  very advanced : çok gelişmiş
  very advantageous : bir hayli avantaj sağlayan
  very afraid : çok korkmuş
  very aggressive : çok sinirli
  very agreeable : bir hayli anlaşılabilir
  very alarmed : bir hayli paniğe kapılmış
  very alarming : çok endişe verici
  very alien : çok farklı
  very alike : çok benzer
  very alive : çok canlı
  very ambiguous : çok belirsiz
  very ambitious : çok hırslı
  very ambivalent : çok çelişkili
  very amused : çok keyifli
  very amusing : çok eğlenceli
  very ancient : çok eski
  very angry : çok sinirli
  very annoyed : çok kızgın
  very annoying : çok can sıkıcı
  very anxious : çok endişeli
  very appropriate : çok uygun
  very artificial : çok yapay
  very backward : çok geri kalmış
  very bad : çok kötü
  very bad-tempered : çok aksi / huysuz
  very bare : çok açık
  very barren : çok kurak
  very beneficial : çok faydalı
  very bewildered : çok şaşkın
  very bewildering : çok şaşırtıcı
  very biased : çok/oldukça ön yargılı
  very big : çok büyük
  very brave : çok cesur
  very bright : çok parlak, zeki
  very broad : çok geniş, kapsamlı
  very capable : çok yetenekli
  very challenging : çok zorlu
  very charming : çok çekici
  very close : çok yakın
  very common : çok/oldukça yaygın
  very commonplace : çok sıradan
  very comparable : fazlasıyla karşılaştırılabilir
  very compatible : çok uyumlu
  very compelling : çok zorlayıcı
  very competent : çok yetenekli
  very complicated : çok karmaşık
  very composed : çok sakin
  very comprehensive : çok kapsamlı
  very concerned : çok endişe
  very confident : çok emin
  very controversial : çok tartışmalı
  very corrosive : çok aşındırıcı
  very costly : çok pahalı
  very creative : çok yaratıcı
  very crowded : çok kalabalık
  very crucial : çok önemli
  very curly : kıvır kıvır
  very dangerous : çok tehlikeli
  very deceptive : çok yanıltıcı
  very defensive : çok savunmacı/koruyucu
  very demanding : çok zorlayıcı
  very depressed : çok depresif
  very deprived : çok yoksun
  very descriptive : çok açıklayıcı/betimleyici
  very detrimental : çok zararlı
  very developed : çok/oldukça gelişmiş
  very dissatisfied : çok memnuniyetsiz
  very distinct : çok farklı
  very distinctive : çok ayırt edici
  very disturbed : çok/oldukça rahatsız olmuş
  very disturbing : çok/oldukça rahatsız edici
  very dominant : çok baskın
  very dry : çok kuru
  very eager : çok istekli
  very early : çok erken
  very enthusiastic : çok hevesli
  very essential : çok gerekli
  very exceptional : çok sıra dışı
  very exclusive : çok özel
  very exposed : çok maruz (kalmış) / açıkta
  very extreme : çok aşırı
  very faithful : çok sadık
  very famous : çok ünlü
  very fascinating : çok etkileyici
  very favourable : çok uygun/olumlu
  very fearful : çok korkmuş/ korkunç
  very foreign : çok yabancı
  very formal : Çok resmi
  very fragile : çok kırılgan
  very fresh : çok taze
  very friendly : çok arkadaş canlısı
  very generous : çok cömert
  very glamorous : çok çekici
  very gloomy : çok kasvetli
  very haphazard : çok gelişigüzel
  very harmful : çok zararlı
  very immature : çok olgunlaşmamış
  very important : çok önemli
  very impressed : çok etkilenmiş
  very improbable : çok olanaksız
  very inaccurate : çok yanlış/hatalı
  very inadequate : çok yetersiz
  very inappropriate : çok uygunsuz
  very inconvenient : çok/oldukça uygunsuz
  very inexpensive : çok ucuz
  very inexperienced : çok deneyimsiz
  very influential : çok etkili
  very ingenious : çok akıllı
  very instrumental : çok enstrümental
  very insulting : çok küçümseyici/aşağılayıcı
  very interactive : çok hareketsiz
  very involved : çok ilgili
  very irregular : çok kuralsız
  very irresponsible : çok sorumsuz
  very isolated : çok soyutlanmış
  very likely : büyük ihtimalle
  very long : çok uzun
  very low : çok düşük
  very low-key : çok gösterişsiz
  very loyal : çok sadık
  very lucky : çok şanslı
  very male : çok erkeksi
  very misleading : oldukça/çok yanıltıcı
  very nervous : çok gergin
  very noticeable : çok fark edilebilir
  very numerous : çok sayıda
  very old : çok yaşlı
  very opposed : çok karşıt / aleyhtar
  very optimistic : çok iyimser
  very persistent : çok ınatçı
  very pleased : çok memnun
  very possible : çok mümkün
  very precious : çok değerli
  very pregnant : karnı burnunda
  very prejudiced : çok önyargılı
  very probable : çok muhtemel
  very profitable : çok karlı
  very prolific : çok üretken
  very prominent : çok önemli
  very promising : çok umut verici
  very prosperous : çok müreffeh
  very rare : çok nadir
  very rational : çok mantıklı
  very reactionary : çok gerici
  very realistic : çok/oldukça gerçekçi
  very reasonable : çok makul
  very regular : çok düzenli
  very reliable : çok güvenilir
  very relieved : çok rahatlamış
  very reluctant : çok isteksiz
  very remarkable : çok dikkate değer
  very remote : çok uzak
  very resistant : çok dirençli
  very responsible : çok sorumlu
  very restrained : çok kontrollü/sakin
  very restricted : çok sınırlı
  very revealing : çok açığa çıkarmak
  very rewarding : çok ödüllendirici
  very rich : çok zengin
  very rigid : çok sert
  very satisfactory : oldukça tatmin edici
  very satisfied : çok memnun Kalmak
  very satisfying : çok tatmin edici
  very selfish : çok bencil
  very sensible : çok mantıklı
  very separate : çok ayrı
  very simple : çok basit
  very slight : çok hafif
  very slippery : çok kaygan
  very slow : çok yavaş
  very small : çok küçük
  very sound : çok sağlam
  very spectacular : çok muhteşem
  very steady : çok istikrarlı
  very straightforward : çok basit
  very subtle : çok ince
  very successful : çok başarılı
  very suggestive : çok anlamlı
  very suitable : çok uygun
  very superficial : çok yüzeysel
  very tedious : çok sıkıcı
  very terrible : çok korkunç / dehşet verici
  very tough : çok sert
  very toxic : çok zehirli
  very transparent : çok şeffaf
  very unbalanced : iyi dengelenmemiş
  very uncomfortable : çok rahatsız edici
  very uncommon : çok nadir
  very undesirable : çok arzu edilmez
  very unfriendly : çok düşmanca
  very unlucky : çok şanssız
  very unpleasant : çok tatsız
  very unreasonable : çok mantıksız
  very unusual : çok olağandışı
  very uplifting : çok neşelendiren
  very urgent : çok acil
  very valid : oldukça geçerli
  very valuable : çok değerli
  very versatile : oldukça çok yönlü
  very visible : çok görünür
  very wealthy : çok zengin
  very wild : çok dağınık/kontrol edilemez/kontrolden çıkmış
  very willing : çok istekli
  very worrying : çok endişe verici
  very worthy : çok layık
  very young : çok küçük/genç
  Daha az gör
  very (adj)

  tam

  tam da

  en dibinde

  en ucunda

  Very (adj) Collocations

  very essence : esaslı
  very opposite : çok zıt
  very slippery slope : çok kaygan zemin/ riskli durum