Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Vital ne demek?

Vital ne demek? Vital ne anlama gelir? Vital İngilizce örnek cümle. Vital eş anlamlıları.

  vital (adj)

  hayati

  önemli, yaşamsal, elzem

  Vital (adj) ingilizce örnek cümle

  Products made from petroleum are vital to modern societies.

  Petrolden üretilen ürünler modern toplumlar için hayati öneme sahiptir.

  Sodium is a vital element for living organisms.

  Sodyum, canlı organizmalar için hayati bir elementtir.

  The Blue Nile is vital to the livelihood of the Egyptian people.

  Mavi Nil, Mısır halkının geçimi için hayati öneme sahiptir.

  Water is truly vital for growth.

  Su, büyüme için gerçekten hayati öneme sahiptir.

  enerji dolu

  canlı, capcanlı

  Vital (adj) ingilizce örnek cümle

  She felt vital after a good night's sleep.

  İyi bir gece uykusundan sonra kendini enerji dolu hissetti.

  Vital (adj) Collocations

  absolutely vital : kesinlikle hayati
  particularly vital : özellikle hayati
  really vital : gerçekten hayati
  strategically vital : stratejik açıdan hayati
  vital aspect : hayati yön
  26 Örnek daha
  vital clue : hayati ipucu
  vital component : hayati bileşen
  vital element : hayati unsur
  vital equipment : hayati ekipman
  vital evidence : hayati kanıt
  vital factor : hayati etken
  vital function : hayati işlev
  vital importance : hayati önem
  vital information : hayati bilgi
  vital ingredient : yaşamsal içerik
  vital issue : hayati sorun
  vital link : hayati bağlantı
  vital necessity : hayati gereklilik
  vital operation : hayati/zorunlu ameliyat
  vital organs : hayati organlar
  vital part : hayati parça/kısım
  vital resource : yaşamsal kaynak
  vital role : hayati rol
  vital sign : yaşamsal belirti
  vital statistics : doğum ve ölüm istatistikleri
  vital step : hayati adım
  vital supply : hayati kaynak
  vital task : hayati görev
  vital tool : hayati araç
  vital witness : hayati tanık
  regard sth as vital : bir şeyi hayati/önemli görmek
  Daha az gör

  Vital (adj) Preposition Kullanımları

  vital for : ...için çok önemli, hayati
  vital to : ...için çok önemli, hayati