Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Voting ne demek?

Voting ne demek? Voting ne anlama gelir? Voting İngilizce örnek cümle. Voting eş anlamlıları.

  voting (n)

  oylama

  oy verme
  vote (v)

  oy kullanmak

  Vote (v) ingilizce örnek cümle

  Women were given the right to vote in the US.

  Kadınlara ABD'de oy kullanma hakkı verildi.

  oylamayla seçmek

  Vote (v) Collocations

  assembly may vote : meclis oy verebilir
  conference may vote : konferans oy verebilir
  congress may vote : kongre oy verebilir
  council may vote : konsey oy kullanabilir
  delegate may vote : temsilci oy verebilir
  18 Örnek daha
  elector may vote : seçmen oy verebilir
  electorate may vote : seçmen oy verebilir
  legislature may vote : meclis oy verebilir
  meeting may vote : toplantı oy verebilir
  member may vote : üye oy verebilir
  panel may vote : heyet oy verebilir
  parliament may vote : parlamento oy verebilir
  representative may vote : temsilci oy verebilir
  shareholder may vote : hissedar oy verebilir
  stockholder may vote : hissedar oy verebilir
  viewer may vote : izleyici oy verebilir
  voter may vote : seçmen oy verebilir
  worker may vote : işçi oy verebilir
  vote overwhelmingly : ezici bir biçimde oy vermek
  vote to abolish : yürürlükten kaldırma oyu vermek
  abstain from voting : çekimser kalmak
  abstention from voting : çekimser kalma
  vote to ban : yasaklamak için oy kullamak
  Daha az gör

  Vote (v) Preposition Kullanımları

  vote in favour of sth : bir şeyin lehine oy vermek
  vote with : ... ile oy vermek
  vote against : ...ya karşı oy vermek
  vote for : ... için oy vermek
  vote on : ...yı oylamak
  1 Örnek daha
  vote in : ...da oy kullanmak
  Daha az gör