Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Waste ne demek?

Waste ne demek? Waste ne anlama gelir? Waste İngilizce örnek cümle. Waste eş anlamlıları.

  waste (adj)

  atık

  artık

  Waste (adj) ingilizce örnek cümle

  The nuclear reactor has a lot of hazardous waste.

  Nükleer reaktörün birçok tehlikeli atığı vardır.

  The aim of recycling is to turn waste products into usable materials.

  Geri dönüşümün amacı, atık ürünleri kullanılabilir malzemelere dönüştürmektir.

  Waste (n) Collocations

  waste paper : atık kağıt
  waste product : atık ürün
  waste water : atık su
  waste (v)

  israf etmek

  gereksiz yere harcamak, boşa harcamak, çarçur etmek

  Waste (v) ingilizce örnek cümle

  I've wasted a lot of money on this car.

  Bu arabaya çok para harcadım.

  The employee wasted our time reporting a lot of irrelevant details.

  Çalışan, birçok alakasız ayrıntıyı bildirerek zamanımızı boşa harcadı.

  We waste about 40 percent of our food on its journey from the farm to our fork.

  Yiyeceklerimizin yaklaşık yüzde 40'ını çiftlikten çatalımıza yolculukta israf ediyoruz.

  Waste (n) Collocations

  waste chance : şansını israf etmek
  waste effort : boşa çabalamak
  waste energy : enerjiyi israf etmek
  waste money : parayı boşa harcamak
  waste resource : kaynağı israf etmek
  1 Örnek daha
  waste time : zamanı boşa harcamak
  Daha az gör

  Waste (n) Preposition Kullanımları

  waste on : ... ile israf etmek
  waste (n)

  israf

  ziyan, kayıp, telef

  Waste (n) ingilizce örnek cümle

  Letting the water run while you brush your teeth is a waste of water.

  Dişlerinizi fırçalarken suyun açık bırakmak, su israfıdır.

  The conference was a waste of time, I didn't learn a thing.

  Konferans zaman kaybıydı, hiçbir şey öğrenmedim.

  atık

  çöp

  Waste (n) ingilizce örnek cümle

  The government is in charge of collecting waste.

  Hükümet atık toplamaktan sorumludur.

  The human body naturally filters harmful waste out of the blood through the kidneys.

  İnsan vücudu doğal olarak zararlı atıkları böbreklerle kandan süzer.

  Waste (n) Collocations

  waste may contaminate : atık kontaminasyona neden olabilir
  waste may pollute : atık kirletebilir
  avoid waste : israfı önlemek
  burn waste : atık yakmak/imha etmek
  bury waste : atık gömmek
  41 Örnek daha
  cause waste : atığa neden olmak
  dump waste : atığı boşaltmak
  generate waste : atık üretmek
  manage waste : atıkları yönetmek
  produce waste : atık üretmek
  recycle waste : atığı geri dönüştürmek
  reduce waste : israfı/atığı azaltmak
  store waste : atık depolamak
  treat waste : atıkları arıtmak/işlemek
  agricultural waste : tarım atığı
  awful waste : korkunç ziyan
  chemical waste : kimyasal atık
  commercial waste : ticari atık
  dangerous waste : tehlikeli atık
  green waste : yeşil atık
  harmful waste : zararlı atık
  hazardous waste : tehlikeli/zararlı atık
  human waste : insan atığı
  industrial waste : endüstriyel atık
  infectious waste : bulaşıcı atık
  medical waste : tıbbi atık
  nuclear waste : nükleer atık
  organic waste : organik atık
  radioactive waste : radyoaktif atık
  recyclable waste : geri dönüşümlü atık
  recycled waste : geri dönüştürülmüş atık
  solid waste : katı atık
  terrible waste : korkunç israf/ kayıp
  toxic waste : zehirli atık
  unnecessary waste : gereksiz kayıp
  enormous waste : muazzam atık
  plastic waste : plastik atık
  household waste : evsel atık
  cut down on waste : israfı azaltmak
  dispose of waste : atıkları imha etmek
  go to waste : ziyan (israf) olmak
  waste disposal : atık bertarafı
  food waste : gıda israfı
  waste management : atık yönetimi
  slaughterhouse waste : mezbaha atığı
  waste recycling : atık dönüştürme
  Daha az gör

  Waste (n) Preposition Kullanımları

  waste of : ... kaybı, israfı

  Waste ile Bağlantılı Kelimeler