Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Widely ne demek?

Widely ne demek? Widely ne anlama gelir? Widely İngilizce örnek cümle. Widely eş anlamlıları.

  widely (adv)

  yaygın olarak

  büyük ölçüde, oldukça, geniş çapta

  Widely (adv) ingilizce örnek cümle

  The term globalization came to be widely used in the 1980s.

  Küreselleşme terimi, 1980'lerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

  Steel is the most widely used material in the world.

  Çelik dünyada en yaygın kullanılan malzemedir.

  The effects of Covid-19 have varied widely across the region.

  Covid-19'un etkileri bölge genelinde büyük farklılıklar gösterdi.

  Widely (adv) Collocations

  widely acceptable : yaygın olarak kabul edilebilir
  widely accessible : yaygın olarak erişilebilir
  widely applicable : yaygın olarak uygulanabilir
  widely available : yaygın şekilde bulunan
  widely diverse : oldukça çeşitli
  68 Örnek daha
  widely experienced : yaygın olarak deneyimli
  widely influential : yaygın olarak etkili
  widely popular : yaygın olarak popüler/ünlü/tutulan
  widely representative : büyük ölçüde temsil
  widely scattered : yaygın olarak dağılmış/dağınık
  widely unpopular : büyük ölçüde popüler olmayan/benimsenmeyen
  widely used : yaygın kullanılan
  widely variable : son derece/yaygın olarak değişken
  widely varied : geniş ölçüde çeşitli
  advertise widely : yaygın olarak reklam(ını) yapmak
  applaud widely : büyük ölçüde/yaygın olarak övmek
  assume widely : yaygın bir biçimde varsaymak
  blame widely : yaygın olarak suçlamak
  circulate widely : yaygın olarak dolaşmak
  cite widely : yaygın olarak/oldukça alıntı yapmak
  consult widely : büyük ölçüde danışmak
  cultivate widely : yaygın olarak yetiştirmek/ekip biçmek
  differ widely : yaygın şekilde farklı olmak
  disperse widely : yaygın olarak dağılmak
  distribute widely : yaygın bir biçimde dağıtmak
  diverge widely : yaygın şekilde ayrılmak (görüş, yol vb.)
  echo widely : yaygın olarak (söyleneni kabul ettiğini göstermek için) tekrar etmek
  embrace widely : yaygın olarak (bir şeyi sorgusuz/sualsiz) kabul etmek
  employ widely : yaygın olarak kullanmak
  exploit widely : yaygın şekilde faydalanmak/kullanmak
  export widely : yaygın olarak ihraç etmek
  fluctuate widely : geniş ölçüde dalgalanmak
  grin widely : geniş bir şekilde gülmek/sırıtmak
  hold widely : yaygın olarak tutulmak/kabul görmek (fikir vb.)
  implement widely : yaygın olarak uygulamak
  leak widely : yaygın şekilde sızdırmak/gizli bilgiyi sızdırmak
  practise widely : yaygın olarak uygulamak
  prescribe widely : yaygın olarak reçetele(n)mek
  promote widely : yaygın olarak tanıtımını yapmak/reklamını yapmak
  publicize widely : geniş ölçüde reklamını yapmak
  publish widely : yaygın olarak yayımlamak/bastırmak
  range widely : yaygın olarak/büyük ölçüde değişmek
  read widely : çokça okunan
  regard widely : yaygın olarak (birini/bir şeyi) görmek/düşünmek
  review widely : kapsamlı olarak gözden geçirmek
  roam widely : yaygın olarak (aylak aylak) dolaşmak/gezinmek
  smile widely : geniş bir şekilde gülümsemek
  space widely : çok/ büyük ölçüde boşluk bırakmak
  speculate widely : yaygın olarak spekülasyon yapmak/tahminde bulunmak
  spread widely : geniş bir şekilde yayılmak
  study widely : iyice/kapsamlı bir şekilde incelemek/ çalışmak
  teach widely : yaygın şekilde öğretmek
  tolerate widely : yaygın şekilde katlanmak/hoşgörmek
  tour widely : kapsamlı şekilde/geniş çaplı bir biçimde gezmek
  trade widely : yaygın şekilde ticaret yapmak
  travel widely : yoğun (fazlaca) seyahat etmek
  utilize widely : yaygın şekilde kullanmak
  vary widely : büyük farklılık göstermek
  yawn widely : ağzı yırtılana kadar esnemek
  widely adopted : yaygın şekilde benimsenmiş
  widely believed : yaygın şekilde inanılan
  widely different : yaygın şekilde farklı
  widely discussed : çokça tartışılmış
  widely dispersed : yaygın şekilde dağılmış
  widely distributed : yaygın şekilde dağıtılmış
  widely known : yaygın şekilde bilinen
  widely recognized : yaygın şekilde tanınmış
  widely regarded : yaygın şekilde saygı gören
  widely shared : yaygın şekilde paylaşılan
  use widely : yaygın olarak kullanmak
  be widely accepted : yaygın olarak kabul edilmek
  widely accepted : yaygın olarak kabul edilen
  be widely acclaimed : geniş ölçüde beğeni toplayan
  Daha az gör