Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Widespread ne demek?

Widespread ne demek? Widespread ne anlama gelir? Widespread İngilizce örnek cümle. Widespread eş anlamlıları.

  widespread (adj)

  yaygın

  geniş çaplı

  Widespread (adj) ingilizce örnek cümle

  There is widespread poverty across the country.

  Ülke genelinde yaygın bir yoksulluk var.

  The earthquake caused widespread damage to property.

  Deprem, mülke geniş çapta hasar verdi.

  Widespread (adj) Collocations

  relatively widespread : nispeten yaygın
  remarkably widespread : son derece yaygın
  extremely widespread : son derece yaygın
  widespread abuse : yaygın istismar
  widespread acceptance : yaygın kabul
  51 Örnek daha
  widespread acclaim : yaygın beğeni
  widespread adoption : yaygın kabul
  widespread agreement : yaygın anlaşma
  widespread alienation : yaygın yabancılaşma
  widespread allegation : yaygın iddia
  widespread anger : yaygın öfke
  widespread apathy : yaygın apati
  widespread appeal : yaygın itiraz
  widespread assumption : yaygın varsayım
  widespread availability : yaygın kullanılabilirlik
  widespread belief : yaygın inanç
  widespread bloodshed : yaygın kan dökme
  widespread concern : yaygın endişe
  widespread condemnation : yaygın kınama
  widespread consensus : yaygın görüş birliği
  widespread corruption : yaygın yolsuzluk
  widespread damage : geniş çapta hasar
  widespread destruction : geniş çapta yıkım
  widespread devastation : yaygın tahribat
  widespread disagreement : yaygın anlaşmazlık
  widespread disbelief : yaygın inançsızlık
  widespread discontent : yaygın hoşnutsuzluk
  widespread disillusionment : yaygın hayal kırıklığı
  widespread disorder : yaygın bozukluk
  widespread dissatisfaction : büyük çapta memnuniyetsizlik
  widespread distribution : yaygın dağıtım
  widespread distrust : geniş çaptaki güvensizlik
  widespread evidence : yaygın kanıt
  widespread extinction : geniş çaptaki yok olma
  widespread famine : yaygın kıtlık
  widespread fear : yaygın korku
  widespread ignorance : yaygın cehalet
  widespread interest : yaygın ilgi
  widespread introduction : geniş tanıtım
  widespread irregularity : yaygın düzensizlik
  widespread mistrust : geniş çapta güvensizlik
  widespread occurrence : yaygın oluş
  widespread phenomenon : yaygın fenomen
  widespread popularity : yaygın popülarite
  widespread poverty : geniş çaplı yoksulluk
  widespread practice : yaygın uygulama
  widespread publicity : yaygın tanınma
  widespread recognition : yaygın tanıma
  widespread revolt : yayılan insan
  widespread starvation : yaygın açlık
  widespread support : yaygın destek
  widespread unemployment : yaygın işsizlik
  widespread unrest : yaygın huzursuzluk
  widespread usage : yaygın kullanım
  widespread use : yaygın kullanım
  become widespread : yaygınlaşmak
  Daha az gör

  Widespread (adj) Preposition Kullanımları

  widespread among : ...arasında yaygın