Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Word ne demek?

Word ne demek? Word ne anlama gelir? Word İngilizce örnek cümle. Word eş anlamlıları.

  word (v)

  sözcüklerle ifade etmek

  kelime seçmek

  Word (n) Collocations

  word broadly : genel anlamda söylemek
  word cautiously : dikkatlice konuşmak
  word (n)

  kelime

  sözcük

  Word (n) ingilizce örnek cümle

  You should look up all unfamiliar words in a dictionary.

  Aşina olmadığınız tüm kelimelere bir sözlükten bakmalısınız.

  He expressed his opinion in a few words.

  Fikrini birkaç kelimeyle dile getirdi.

  Dictionaries are used to look up the words you don't know.

  Sözlükler, bilmediğiniz kelimeleri aramak için kullanılır.

  The first word of every sentence should be capitalized.

  Her cümlenin ilk kelimesi büyük harfle yazılmalıdır.

  Word (n) Collocations

  word may carry : kelime taşıyabilir
  word may come : söz gelebilir
  word may convey : kelime aktarabilir
  word may denote : kelime belirtebilir
  word may describe : kelime açıklayabilir
  81 Örnek daha
  word may drift : kelime sürüklenebilir
  word may echo : kelime yankılanabilir
  word may emerge : söz söylenebilir
  word may escape : kelime çıkabilir/kaçabilir
  word may evoke : kelime çıkarabilir
  word may express : kelime ifade edebilir
  word may fade : kelime canlılığını yitirebilir
  word may fail : kelime başarısız olabilir
  word may fall : kelime yetersiz olabilir
  word may float : söz dolaşabilir
  word may flow : söz söylenebilir
  word may haunt : söz akıldan çıkmayabilir
  word may hurt : söz incitebilir/ zarar verebilir
  word may imply : söz ima edebilir
  word may leak : bilgi/haber sızabilir
  word may linger : söz akıldan çıkmayabilir
  word may mean : söz anlamına gelebilir
  word may resonate : söz yankı yapabilir
  word may resound : söz yankılanabilir
  word may reverberate : kelime yankılanabilir
  word may rhyme : kelime uyaklı olabilir
  word may ring : kelime/söz çınlayabilir
  word may signify : kelime belirtebilir
  word may spread : söz yayılabilir
  word may stick : söz yapışabilir
  word may sting : söz acıtabilir
  bandy word : ağız dalaşına girmek / tartışmak
  believe word : söze inanmak
  blurt word : sözü ağzından kaçırmak
  borrow word : söz alıntı yapmak
  break word : sözü tutmamak
  bring word : haber göndermek/getirmek
  chant word : konuşma yapmak
  choose word : kelime seçmek
  coin word : sözcük türetmek
  doubt word : sözünden şüphe duymak
  emphasize word : kelimeyi vurgulamak
  exchange word : kelime değişimi
  have word : söz sahibi olmak
  hear word : kelimeyi duymak
  keep word : sözünü tutmak, sözünde durmak
  know word : kelime bilmek
  make word : kelime yap
  memorize word : kelime ezberlemek
  misuse word : kelimeyi yanlış kullanmak
  repeat word : kelimeyi tekrarlamak
  send word : emir gönder
  slur word : kelimeleri yuvarlamak
  spread word : haberi/gelişmeyi yaymak
  translate word : kelimeyi çevirmek
  trust sb's word : birinin dediğine güvenmek
  use word : kelime kullanmak
  utter word : kelime dile getirmek
  write word : yazı / kelime yazmak
  abstract word : soyut kelime
  ambiguous word : belirsiz kelime
  angry word : sinirli söz
  bad word : çirkin kelime
  brave word : cürretkâr laf
  key word : anahtar kelime
  meaningless word : anlamsız konuşma
  native word : yerel kelime
  right word : doğru kelime
  simple word : basit kelime
  unfamiliar word : yabancı kelime
  very word : tam da o kelime
  well-chosen word : iyi seçilmiş kelime
  written word : yazılı/yazılmış kelime
  foreign word : yabancı sözcük
  friendly word : dostça kelime
  whispered word : fısıldanan kelime
  spoken word : konuşulan kelime
  Latin word : latince kelime
  look up a word : (sözlükten) bir kelimeye bakmak
  word may refer to : kelimeye başvurabilir
  in the strict sense of the word : kelimenin tam anlamıyla
  a man of his word : sözünün eri
  value sb's words : birinin söylediklerine değer vermek
  abide by one's word : sözünde durmak
  word accent : kelime vurgusu
  fighting words : kışkırtıcı sözler
  Daha az gör

  Word (n) Preposition Kullanımları

  word for : ... için kelime
  in other words : yani, başka bir deyişle