Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Wrongly ne demek?

Wrongly ne demek? Wrongly ne anlama gelir? Wrongly İngilizce örnek cümle. Wrongly eş anlamlıları.

  wrongly (adv)

  hatalı bir şekilde

  haksız yere, yanlış bir şekilde

  Wrongly (adv) ingilizce örnek cümle

  In fact, it was discovered in 1970 that she had been wrongly diagnosed; she actually had an adenocarcinoma.

  Aslında, 1970 yılında kendisine yanlış teşhis konulduğu ortaya çıktı; aslında bir adenokarsinomu vardı.

  That woman has wrongly accused me.

  O kadın beni haksız yere suçladı.

  Her condition was wrongly diagnosed by the doctor.

  Rahatsızlığı doktor tarafından yanlış bir şekilde teşhis edilmiş.

  Wrongly (adv) Collocations

  attribute wrongly : yanlış atfetmek
  claim wrongly : yanlış bir şekilde iddia etmek
  diagnose wrongly : yanlış teşhis etmek
  identify wrongly : yanlış tanımlamak
  suppose wrongly : yanlış bir şekilde düşünmek