Yükleniyor...
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Bartin Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2645

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 26-29 Ağustos 2013tarihleri arasında Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.


Anabilim Dalı

ALES Puan
Türü

Yüksek Lisans
(Kontenjan)

Koşullar

Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı
Yaşam Boyu Öğrenme Programı(Tezli)

EA

15

-

Anabilim Dalı

ALES Puan
Türü

Yüksek Lisans
(Kontenjan)

Koşullar

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(Tezli)

EA

10

-

Anabilim Dalı

ALES Puan
Türü

Tezsiz
Yüksek Lisans
(Kontenjan)

Koşullar

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
(Tezsiz 1. Öğretim)

EA

30

-

*(Tezsiz I. Öğretim haftalık ders planı en az iki yarım gün ve gündüz olarak belirlenmiştir)

Anabilim Dalı

ALES Puan
Türü

Tezsiz
İkinci Öğretim
Yüksek Lisans
(Kontenjan)

Koşullar

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
(Tezsiz 2. Öğretim)

EA

90

-

**Tezsiz II. Öğretimde sınavı kazanıp kayıt yaptıran öğrenci sayısı 30’un altında olursa, programın açılıp açılmaması Enstitü Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Bu programın paket ücreti, 3.600 TL olup 10 ders (30 Kredi) ve dönem projesini içeren toplam paket ücretidir. Bu ücret öğrenciden üç taksitte tahsil edilecektir. İlk taksit kayıt esnasında alınacaktır. Bu programın açılmaması durumunda kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
A-Tezli Yüksek Lisansa Başvuru Koşulları
a) Lisans Diplomasına sahip olmak (Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir).
b) Lisans genel not ortalamasının en az 2.29/4.00 veya 60.10/100 olması gerekir. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)
c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilir.
B-Tezsiz Yüksek Lisans
a) Lisans Diplomasına sahip olan öğrenciler başvuru yapabilir (Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir).
(Dikkatinize: Lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.)
C-Değerlendirme Ve Öğrenci Kabulü
a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı yada ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.
b) Adayların yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.
c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si, yazılı sınav puanının %20'si ve yabancı dil puanının %10'u alınarak hesaplanır (Yabancı dil puanı olmayanların %10'u sıfır (0) kabul edilir).
Tezsiz yüksek lisans (I. ve II. Öğretim) öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50'si ve yazılı sınav puanının %50'si alınarak hesaplanır.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.
Ç-Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru formunun doldurulup imzalanması.
b) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin bir resmi kurumdan onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi).
c) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği.
ç) Nüfus cüzdanı fotokopisinin bir resmi kurumdan onaylı örneği
d) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm), 2 adet zarf ve 10 TL posta pulu veya ücreti
e) (ALES) sonuç belgesi aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği (Tezsizde gerek yoktur)
f) (ÜDS) sonuç belgesi aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği. (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate alınır, tezsiz yüksek lisans için dil belgesine gerek yoktur)
g)Erkek öğrenci adayların askerlik durum belgesi.
(Dikkatinize:Belgelerinizin aslını getirmek şartıyla Enstitümüzde onaylama yapılabilir.)
* Posta yoluyla müracaat edecek adaylar elektronik ortamda bulunan Başvuru Formundan çıktı alarak doldurduktan sonra, istenilen belgelerle birlikte en geç 29 Ağustos 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitümüze ulaşacak biçimde gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla müracaat eden adaylar sınavlarının yapılacağı gün Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurabilirler.
* Şahsen başvuru yapacak adaylar elektronik ortamda bulunan Başvuru Formundan çıktı alarak doldurduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte 29 Ağustos 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
D-Yazılı Sınav
Yazılı sınavlar aşağıda belirtilen gün ve saatte; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

Yazılı Sınav

Saat

Tezli Yüksek Lisans

05 Eylül 2013 Perşembe

10.00

Tezsiz Yüksek Lisans (1. Öğretim)

05 Eylül 2013 Perşembe

10.00

Tezsiz Yüksek Lisans (2. Öğretim)

05 Eylül 2013 Perşembe

10.00


NOT:

1-) Yüksek lisans adaylarından, lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

2-) Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-) Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

4-) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecektir.

5-) Yüksek lisans öğrencilerinin yazılı sınavı sonucu 09 Eylül 2013 tarihinde ilan edilecektir.

6-) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 10-13 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

7-) Daha fazla bilgi edinmek için şu telefonlar aranabilir:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

(0 378) 2235194 - 2235496 - 2235498 - 2235495 - 2235212

(0 378) 2235207 - 2235208

(0 544) 6726787 Ufuk ERKAL(Memur) (Cep telefonu 13.00-15.00 saatleri arasında aranmalıdır.)

ADRES: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağdacı Kampüsü-BARTIN.Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
16/08/2013 0 2645
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!