Yükleniyor...
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Dokuz Eylül Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.BAŞVURU TARİHLERİ:22 TEMMUZ -2 AĞUSTOS 

 

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) Başvuru Formunu dolduracaklardır. Başvurunun tamamlanması için adayların şahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci İşleri Bürosuna istenilen belgelerle başvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir.     

 

 

 

Başlangıç

Bitiş

Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi

22 Temmuz 2013

02 Ağustos 2013

Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme

20 Ağustos 2013

Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme

21 Ağustos 2013

Doktora Yazılı Değerlendirme

22 Ağustos 2013

Doktora Sözlü Değerlendirme

Başarılı adayların duyurulması

28 Ağustos 2013

06 Eylül 2013

Kesin kayıtlar

09 Eylül 2013

11 Eylül 2013

Yedek kayıtlar

12 Eylül 2013

13 Eylül 2013

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/4 maddesi gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların geçerliliği sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldır.  

MEZUNİYET NOTU;  Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Lisans Mezuniyet Notları, Doktora Programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.  Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır.  Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiş adaylar için (http://www.yok.gov.tr/content/view/588/lang,tr_TR/) YÖK tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan tablo kullanılarak dönüşüm yapılacaktır.  

ALES PUANI;  ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.    Tezli Yüksek Lisans Programları için başvuruda bulunan adaylar; İlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır.  Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır.  Ön Eleme Sıralama Puanı; ALES puanının %50’si ile Mezuniyet Notunun %50’sinden oluşacaktır.  Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)  Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiş sayılacaktır.  Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile başvuruda bulunan adaylar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar. Elemeyi geçmiş olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluşturulmayacaktır. Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.  Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluşacaktır.  Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.  Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun %25’inden oluşacaktır.  Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.) Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.  

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvuruda bulunan adaylar; Adaylar Mezuniyet Notları ile değerlendirilecektir. (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.) Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Mezuniyet Notu ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.  

Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar; Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır. Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluşacaktır. Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun %25’inden oluşacaktır. Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.) Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.                     

 

ÖN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER  

-DİPLOMA ya da MEZUNİYET BELGESİ (Başvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir) 

-TRANSKRİPT (Not Durum Çizelgesi) 

-ALES BELGESİ veya ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN BUNA EŞDEĞER KABUL EDİLEN SINAVLARIN BİRİNDEN ALINMIŞ BELGE (ALES veya Eşdeğer Sınav Sonucunun geçerlilik süresi 3 yıldır) 

-YABANCI DİL BELGESİ (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden alınmış belge, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi)  Yukarıdaki belgelerin asılları veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretleri ve bunların birer adet fotokopisi.    

-T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi  

-2 ADET FOTOĞRAF (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun) 

* Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi için Enstitüye başvurulacaktır.   

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA İSTENECEK BELGELER 

-DENKLİK BELGESİ (Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. ) 

-TÜRKÇE DİL BELGESİ(Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER) , Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) ,Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü,ÖSYM tarafından yapılan Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Dil Sınavı)

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
23/07/2013 0 1482
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!